Zápis ze schůzky 22.11.2012

Zápis ze schůzky rosického „týmu“

Dne:  22.11.2012

Přítomni: p.- Braciníková, Brdíčková, Hanslová,  Hyksová,, Laub Malinská, Plachá, Rázková, Šachová, Tůmová, Vagenknechtová

  1. Info o plánu aktivit ROSY I nejbližší doby, o stavu vybraných financí za žáky a plánované platby
  2. Mikulášská nadílka -  škola obchůzka tříd ZŠ a MŠ (9.TŘÍDA – dozor p.uč.Línek)

                                       ROSA I – balíčky do tříd

  1. Info o projektu KOŠ, na který byl získán grant – Brdíčková. V rámci projektu několik vzdělávacích kurzů, kam se může hlásit široká veřejnost, vše zdarma.
  2. 12.12. proběhne v rámci grantu KOŠ celodenní program ve škole, dopoledne pro žáky, odpoledne jarmark s dílnami, výstavou a kavárničkou. V kavárničce přislíbili pomoc s obsluhou zástupci ROSY I.
  3. M.Vagenknechtová informovala o prosincových aktivitách MŠ . 1.12. ZPÍVÁNÍ U STROMU, 2.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, 22.12. ŽIVÝ BETLÉM
  4. Příští schůzka na začátku roku 2013, bude upřesněno dle časových možností.

 

Zapsala: Brdíčková