Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim

příjem žádostí

6. 5. 2020 v době od 9:00 do 14:30 hod. ve sborovně MŠ
(možnost zúčastnit se aktivit ve třídách – den otevřených dveří)

Při zápisu je třeba předložit: rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
Náhradní termín lze domluvit na telefonním čísle: 739 427 497

Zápis do MŠ 2020

Rubrika: