Žákovský parlament dne 11. 3. 2014

Dne 11. 3. 2014 se konala další schůzka žákovského parlamentu, kde jsme probírali:

 • znovu se sbírají víčka pro Míšu
 • další sběr se uskuteční 12. – 14. května, na starost ho má pan učitel Línek
 • projekt ,,Obce na Žejbru“ – kdo má doma nějaké staré fotky, tak buď ať naskenuje, nebo

       přinese do školy, později se bude porovnávat se současností

-          fotky Rosic, Synčan, Brčekol…

-          fotky do 25. 4.

-          FOTOSOUTĚŽ – max. 2 snímky

 • Obce okolo Žejbra (od Podlažic po Psotnov)
 • Zajímavá místa, památky
 • Každý žák, který pochází a žije v okolí Rosic a Žejbra donese min. 1 fotku!
 • stavební práce v okolí školy – zákaz pohybu v areálu školy bez dozoru učitele

-          zákaz vstupu na hřiště

 • do konce března – plány výletů

-          letos nebude žádný zájezd

-          možnost spojení dvou a více tříd

-          musí to mít nějaký účel, být k výuce..

 • noc z března na duben se koná Noc s Andersenem – zapojena 5. třída

-          pokud by byl zájem, nahlásit tř. učiteli

 • florbalový turnaj – pokud by se našel někdo, kdo to zorganizuje, klidně se může uskutečnit
 • 2. 4. 2014 – focení na téma Velikonoce, Den matek, Tablo…

-          Možnost focení i na občanský průkaz nebo pas

-          9. třída návrh na tablo do 14. 3.

-          Focení tříd až na konci roku

 • do Německa jede 18 žáků
 • návrh 8. třídy na automat (zamítnuto – nezdravá výživa)
 • 7. třída do 28. 3. odevzdá kompletní návrh a program na projektový den ,,Velikonoce“

-          uskuteční se 15. 4.

Zapsala: Bára Chytilová, IX.tř.