Výuka od 12.4.21

Výuka na 2.stupni stále jen distanční formou. Na přání žáka/zák.zástupce lze domluvit s vyučujícími či AP individuální konzultaci ve škole, povolena je i skupinová konzultace pro max. 6 žáků - učitelé využijí pro žáky s výukovými obtížemi, pro nepřipojené žáky, pro žáky neprospívající či neplnící si povinnosti distanční výuky.Vždy bude oznámeno předem.

1.stupeň - rotační výuka, rozvrhy mohou být mírně upraveny - info každé třídě dá třídní učitelka. Vzhledem k pokynu MŠMT pravidelně větrat a maximálně využívat výuku venku, přizpůsobte tomu, prosím, oblečení dětí.

Rubrika: