Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru pomerančové kůry „Oranžový kůrovec“ 2012

V měsících prosinec až březen proběhla na naší škole soutěž ve sběru pomerančové kůry. Celkem se jí zúčastnilo 54 žáků, kteří nasbírali 95,4 kg kůry.

Pořadí žáků:

1. místo – Jiří Chour, 4. třída (11,7 kg)

2. místo – Lukáš Poluda, 1. třída (7,0 kg)

3. místo – Vanessa Synková, 5. třída (3,9 kg)

Pořadí tříd:

1. místo – 1. třída (celkem 23,4 kg kůry, v přepočtu na jednoho žáka 1,8 kg).

Získané finanční prostředky byly použity na nákup odměn pro žáky v rámci soutěží Oranžový kůrovec a Sběr baterií a vysloužilých elektrospotřebičů.

Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji za odvedenou práci!

Marek Odstrčil

Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru pomerančové kůry „Oranžový kůrovec“ 2012
Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru pomerančové kůry „Oranžový kůrovec“ 2012
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída