Ukliďme Česko! Ukliďme Rosice 2022!

Ukliďme Česko! Ukliďme Rosice 2022!

Po tříleté pauze se děti ze základní i mateřské školy opět zapojily do úklidu obce. Za úklidový den jsme si vybrali pátek 22. 4. a oslavili jsme tak zároveň i Den Země.

Program začal ve třídách, kde se děti dozvěděly informace o třídění odpadu, recyklace plastů, atd. Poté jsme si rozdělili rukavice (ikdyž většina dětí měla svoje vlastní), pytle, nářadí a  pustili jsme se do práce. Vyčistili jsme velkou část Rosic (okolí školy, řeky, koupaliště, místní tržiště, okolí hřbitova a kostela, část cyklostezky, prostranství dětského hřiště před MŠ a dřívější poštou, cestu k pomníku Mrtvých, okolo špejcharu, hřiště a odtud směrem na Synčany, autobusové zastávky až po Řestoky). Za dopoledne děti posbíraly cca 25 velkých pytlů odpadků.

Nejen, že jsme uklízeli, ale také si žáci  1. třídy zasadili svůj třídní strom – lípu srdčitou a děti z MŠ vysazovaly rostlinky a staraly se o nově vysazené stromy v zahradě MŠ.

Děkuji všem dětem, paním učitelkám a asistentkám za jejich pracovitost a nadšení. Mé díky patří též panu starostovi a pracovníkům obce Rosice za pomoc při organizaci celého dne.


Den Země – životabáseň

Den Země slavíme, protože i naše Země si zaslouží svůj jeden sváteční den v roce.

Naším úkolem bylo posbírat co nejvíce odpadků.

Velice mě potěšilo, že se všichni z naší školy zapojili.

Společně jsme zvládli spolupracovat a sesbírat několik plných pytlů odpadků.

Trochu mi vadí, jak si lidé neváží Země a znečišťují ji.

Příště bychom mohli jít stejnou trasu.

Milá Země, přeji ti o dost méně odpadků a čistou přírodu.

                                                                                               Za 7. třídu A. Šmejdová

Rubrika: