Týdenní plán pro předškoláčky 29.3. - 2.4. 2021

TÝDENNÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLÁKY V TÝDNU OD: 29. 3. – 2. 4. 2021

VOLÁM TĚ SLUNÍČKO

 

Cíl: seznámit děti s tradičními zvyky o Velikonocích, rozvoj hrubé a jemné motoriky, cvičit paměť, představivost a fantazii. Rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby

 

 

Pracovní list 1: VELIKONOČNÍ DNY – maminka nebo tatínek ti od středy, každý den, přečte příslušný den v týdnu a tvým úkolem bude najít text v obrázcích, den spojit s obrázkem a vybarvit

 

Obrázek 2: DOKRESLI VAJÍČKA – dokresli druhou půlku vajíčka, vajíčka si vybarvi dle vlastní fantazie

 

Obrázek 3: JARNÍ HRA – vezmi si hrací kostku a figurku (můžete si zahrát celá rodina), jdi na start a hra může začít (učení hrou)

 

Pracovní list 4: DĚTSKÉ SUDOKU – vystřihni si 6 spodních obrázků a do tabulky vlož příslušné obrázky tak, aby se v příslušných čtyřech čtvercích neopakovaly

 

Obrázek 5: PŘIPRAV SI NA ONLINE VÝUKU 29. 3 + 30.3 + pastelky

 

Obrázek 6: POPLETENÁ VAJÍČKA – vystřihni spodní půlky vajíček a přilož na správné vajíčko (můžeš vybarvit)

 

Obrázek 7:  PŘIPRAV SI NA ONLINE VÝUKU 29. 3 + 30.3 + pastelky

 

Omalovánky 8, 9: vybarvi dle vlastní fantazie (nemusíš vše)

 

Pracovní list 10: BÁSNIČKY – PŘIPRAV SI NA ONLINE VÝUKU 31.3 (obě skupiny). – vyber si jednu básničku, nauč se ji, jak nejlépe dovedeš

 

Pracovní list 11: ZAJÍČCI – zakroužkuj zajíčky tak, aby byly vždy pouze 3 v kroužku

 

Obrázek 12: VAJÍČKA S ČÍSLY – vajíčka vystřihni tak, abys měl půlky vajíček a PŘIPRAV SI NA ONLINE VÝUKU 31.3 (obě skupiny)

 

Obrázek 13: PUZZLE – vajíčko vystřihni dle čar, nalep na barevný papír, vybarvi a pošli foto na email

 

ZÁVĚREČNÝ ÚKOL: protože se nám blíží Velikonoce a nemůžu se nechat překvapit vašim velikonočním tvoření přímo ve školce, překvapte mě prosím i takto. Vašim úkolem je vyrobit, vytvořit, namalovat, postavit….VELIKONOČNÍ VAJÍČKO. Fantazii se meze nekladou, je to jen a jen na vás, jak si s daným úkolem poradíte J. S vašim velikonočním  překvapením se vyfoťte a pošlete mi na email: lucie.netolicka@skola-rosice.net. Moc se na vaše fotečky těším J

 

Snad děti budou úkoly bavit a přinesou jim zpestření v této nelehké době. Je mi jasné, že letošní Velikonoce již po druhé nebudou jako předchozí roky a budeme je všichni trávit jen doma, ale i tam si to všichni můžeme udělat hezké a starosti na chvíli hodit za hlavu.

Hrajte si, choďte na procházky, tvořte společně velikonoční výzdobu a mějte se všichni rádi.

Přeji vám krásné, poklidné Velikonoce a hlavně buďte zdraví.

Paní učitelka Lucka

 

Vzdělávací cíle

 

-          Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

-          Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

-          Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

-          Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 

 

Kompetence

 

  1. k učení

-          odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 

  1. k řešení problémů

-          nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 

  1. komunikativní

-          ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

 

  1. sociální a personální

-          chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

 

  1. činnostní a občanské

-          uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Rubrika: