Týdenní plán DV v týdnu od 5. do 9. dubna 2021

TÝDENNÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLÁKY V TÝDNU OD 5. 4. – 9. 4. 2021

ČÁP JEDE V KOČÁŘE

DV cíle:

  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
  • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo

Kompetence k řešení problémů: nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Komunikativní kompetence: ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky…

Sociální a personální kompetence: projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování

Činnostní a občanské kompetence: chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem

 

List č. 1 – Korálky = vybarvi mamince korálky tak, aby se barvičky správně střídaly.

List č. 2Batoh = ozdob si batoh do školy, použít můžeš fixy, dávej pozor a drž se přerušované čáry. Batoh si můžeš vybarvit.

List č. 3Pastelky = každý školáček si pravidelně kontroluje penál, aby mu nějaká ta pastelka nechyběla. Počítej nahlas, kolik je v každém řádku pastelek, vybarvi stejný počet puntíků, vedle můžeš napsat i číslici.

List č. 4Rýmy = říkejte slova nahlas, nastraš uši a poslouchej, zda jsou si slova podobná a rýmují se. Pokud najdeš obrázky, které se nerýmují, vybarvi je.

List č. 5Básnička = nauč se krásnou básničku o abecedě, ze které se skládají všechna naše slova. Zkus přijít na to, na jaké písmeno začíná tvoje jméno? Vymysli dalších 5 věcí na stejné písmeno. Na jaké písmeno začíná jméno tvého taťky, mamky neboť třeba sestřičky či bráchy?

List č. 6Omalovánka = koukni na obrázek a zkus poznat, o co se na něm jedná, vybarvi si ho pro radost, dávej pozor na přetahování a jak držíš pastelky.

List č. 7 – Začáteční písmeno tvého jména + barevné papíry = nad písmeno se krásně podepiš, nastříhej si barevný papír na malé čtverečky a těmi potom velké písmeno „vybarvi“, budeš potřebovat lepidlo a nůžky.

List č. 9 – Čtvercové pole z tvrdého papíru (online výuka v úterý I. skupina a ve středu II. skupina) – připrav si červenou, modrou, žlutou, zelenou, fialovou, růžovou a černou pastelku.

Dva listy č. 8 – OBRÁZKY + velký arch papíru (online výuka ve čtvrtek I. i II. skupina)obrázky si vystřihni a připrav si lepidlo.

 

Pracovní listy č. 1, 2, 3, 7, 8 donesou předškoláčci po otevření MŠ vypracované.

Vylepené písmeno a režim dne na velkém papíře po vybarvení (PO ONLINE VÝUCE) prosím vyfotit a poslat na email tereza.viskova@skola-rosice.net.

 

Hezký týden přeje

paní učitelka Terka :-)

Rubrika: