Tříkrálová obchůzka

Víte jaký svátek se slaví 6. ledna? My ve školce ano. Je to svátek Tří králů, který uzavírá vánoční čas. A proto jsme se vypravili na Tříkrálovou obchůzku Rosicemi popřát do nového roku. V čele průvodu nemohl chybět Kašpar, Melichar a Baltazar. Jako první jsme zavítali do školy a poté do obchodu, na pekárnu, poštu a v neposlední řadě na obecní úřad za panem starostou. Na cestu nám krásně chumelilo. Společně s koledou jsme také nadělovali přaní, které děti samy vyrobily. Tímto jsme uzavřeli starý rok. Na závěr bychom vám za celou mateřskou školu chtěli popřát do toho nového roku hlavně zdraví, lásku, pohodu a ať je lepší než ten minulý. 

Rubrika: