Svět práce 8

Informace:

Ve 2. pololetí nám začíná v rámci předmětu svět práce - volba povolání.

Volbu povolání jsem zařadila do kalendáře na pátek - podívej se na Teams. Bude probíhat cestou skupinových pohovorů. Jak jsem vysvětlovala při hodinách němčiny. více si ještě objasníme ve středu na němčině 10.2. - všichni.

Ve středu 10.2. je němčina pro všechny žáky on-line.