Sportovní olympiáda

Je konec školního roku, učebnice vrácené, pomůcky uklizené, žáci (ale i učitelé) vyhlížejí prázdniny. Ještě než ale začnou, je čas na aktivity se spolužáky, období výletů, spaní ve škole, akademie …a letos poprvé i na sportovní den.

Úterní ráno jsme sledovali s obavami. Předpověď mluvila o bouřkách i přívalech vody, mobilní aplikace byla milosrdnější, dopoledne by mělo být oblačné a vlažné. A vypadalo to, že opravdu bude.

Přímo ideální čas na pořádné sportovní výkony. Celá škola se tedy přesunula do krásného areálu Dynama Rosice. Ve čtvrt na devět zazněla pravá olympijská hymna při nástupu tříd a zástupci žáků přednesli slib sportovců. Po krátké rozcvičce se podle předem daného harmonogramu družstva rozptýlila po areálu  a sportovní boje vypukly. Na každého čekalo 50 či 60m, hod kriketovým míčkem, trojskok, běh na 400 či 800m, shyb. Výkony se pečlivě zaznamenávaly, napětí, jak to dopadne, se u mnohých stupňovalo. V rámci načerpání čerstvých sil  většina stíhala čerpat pohonné hmoty v otevřeném kiosku u pana Víška, případně vylovili i něco ze svých zásob. S pokročilým časem bylo vidět čím dál více závodníků zpocených a červených ve tvářích nejen díky sílícím slunečním paprskům, ale také díky poctivým výkonům. Hlavně běh do Synčan a zpět mnohé pořádně rozpálil. K chlazení posloužily jahodoví Mroži pro každého po splnění sportovních disciplín. Než byly všechny soutěže vyhodnoceny, než byla srovnána pořadí závodníků a než byly napsány krásné diplomy z dílny T.Kohoutové a M.Kocmanové, třídy měly možnost projít si a připomenout zásady první pomoci či znalosti o údržbě jízdního kola. Chvíli to sice trvalo, ale v závěru programu se všichni dočkali – proběhlo vyhlášení vítězů v kategorii chlapců i dívek pro 1.-3.třídu, 4.-5.třídu, 6.-7.třídu  a 8.-9.třídu v jednotlivých disciplínách a nakonec i v souhrnném hodnocení všech disciplín.

Celkoví vítězové si s diplomem odnesli také zlaté, stříbrné a bronzové medaile.

Zbývající síly umožnily svižným krokem dorazit co nejrychleji na guláš do školní jídelny a pak hurá domů odpočinout si po náročném sportovním výkonu.

Ráda bych poděkovala Dynamu Rosice, které škole zapůjčilo celý areál, panu Víškovi, který po celou akci nabízel dětem občerstvení (spolu s paní Durdilovou), poskytoval nám servis u ozvučení a v celém areálu.

Shodli jsme se, že by bylo fajn odstartovat touto akcí novou tradici školy. Což svědčí o tom, že sportovní den nás bavil a užili jsme si ho.

Rubrika: