Školská rada - návrh kandidátů

Za zákonné zástupce byli navrženi tito kandidáti:

Eccles Lenka

Hesová Iva

Paulusová Kateřina

Theuerová Hana

Zemanová Petra

Volba proběhne on line formou, kdy každý volič obdrží odkaz na hlasování. Volby proběhnou od 16.11. do 17.11.2020.

K předání odkazu budou použity Vámi poskytnuté kontaktní maily či mobilní telefony.

 

 

Dovoluji si připomenout, že do 2.11.2020 je termín podání návrhů kandidátů pro volby do školské rady za zákonné zástupce. Vzhledem k tomu, že tato povinnost vyplývá ze zákona, pokud nebudou dodány žádné návrhy, bude nutné celý postup opakovat do doby, než se podaří sestavit kandidátku do voleb. Kandidovat za zákonné zástupce může kdokoliv. V druhém kole by byli nominováni zákonní zástupci všech žáků, pokud nevyjádří výslovný nesouhlas se svou kandidaturou (písemně, telefonicky, mailem, sms).

Věřím, že využijete čas do pondělní půlnoci a své návrhy kandidátů zašlete prostřednictvím třídních učitelů.

Předem všem děkuji.

D.Brdíčková

Rubrika: