Školní družina od 4.1.2021

1. + 2. třída
Ranní družina – od 6:30 hod. žáci zapsaní do ranní družiny přichází hl. vchodem do tříd,
zde mají volné aktivity ve svých třídách. Dozor je na chodbě - Cimburková.


Výuka
1.- 4.hodinu, odchod domů/do ŠJ.
Po obědě každá třída má své oddělení, zde probíhají aktivity s ped. pracovníkem do 15:30.
(ŠD + 1.TŘÍDA).
V 15:30 PŘESUN z ŠD do 2.třídy, do 16hod. dohlídání ve 2 třídách Cimburková.


Časy odchodu dětí ze školní družiny

Zůstávají bez změny. Případnou změnu času, lze individuálně dohodnout s pedagogickým pracovníkem - osobně.

 

Telefonní spojení

Mobilní telefon pro žáky  2. třídy -   739 284 663 (mobil družina).  

Mobilní telefon pro žáky 1. třídy 605 940 587 (mobil sborovna) vždy od 11:00h.

Rubrika: