ŠD - platby


Vážení rodiče,

 

 Platbu za školní družinu na následující měsíce (únor–červen) uhraďte do 31.1.2021.

Částku  600 Kč zašlete na číslo účtu: 195425286/0300

Variabilní číslo - 602XXX – druhé trojčíslí z variabilního čísla ze stravného.

 

V případě, že nebude správně vyplněn variabilní symbol, nelze platbu přiřadit a bude vrácena zpět na účet.

 

V případě neuhrazení platby za školní družinu v řádném termínu zanikne možnost navštěvovat školní družinu, a to s účinností od 1. 2. 2021.

 

Toto místo bude nabídnuto žákům, kteří nebyli přijati do ŠD. 

 

Děkuji za pochopení.

 

 

Cimburková

 

 

 

 

Možné prominutí úplaty – k žádosti doložte:

□ potvrzení nároku na sociální příplatek

□ potvrzení o nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon prominutí úplaty ŠD.doc37 KB
Rubrika: