Schůzka parlamentu ze dne 29. 4. 2012

Přítomni:

 • 2. třída – E. Strnadová
 • 3. třída – P. Drábková
 • 4. třída – M. Kysela
 • 5. třída – D. Filipov
 • 6. třída – A. Rázková
 • 7. třída – K. Jiroutová
 • 8. třída – D. Pichnarčik
 • 9. třída – K. Hanslová

Nové body:

 • příští školní rok méně akcí pro žáky – letos se účastní čím dál méně žáků
 • 17. 5. bude ukončen projekt „Žejbro"
 • soutěž k projektu Žejbro o ceny – fotografie, kresby – info plakáty ve třídách
 • začátkem června 1. stupeň škola v přírodě
 • výsledky z matematické soutěže „Klokan" by měly být vyvěšeny ve třídách
 • od 20. 5. testování 5. a 9. třídy (celý týden)
 • dále pokračuje sběr víček od PET lahví
 • aktivity v rámci projektu Žejbro v předmětech budou hotovy do 17. 5.
 • výkresy, fotografie,... ohledně projektu budou vystaveny v galerii na tržnici, výzva všem, aby vyhledávali různé zajímavosti
 • každá třída příspěvek do Rosíka do 30. 5.
 • nepořádek kolem školního hřiště
 • 7. a 8. třída – dotazník o skladbě jídel – do 17. 5. přinést do ředitelny
 • do 17. 5. přesný program závěrečného odpoledne (9. třída)

Zapsala: Hanslová Kristýna