Schůzka parlamentu se konala dne 24.4.2012

Nové body:    -30.4. čarodějnice na tržnici

                    - 1.5. státní svátek

                    - 2.5. Ležáky 2.stupeň, 4.5. Ležáky 1.stupeň

                    - z Ležáků zpracovat výstup za třídu

                    - 7.5. lampionový průvod- vhodná účast žáků školy

                    - 8.5. státní svátek

                    - začít připravovat scénky na akademii

                    - 26.6. sportovní den – soutěží jednotlivci a třídy

                    - 27.6. akademie

                    - dodat data třídních výletů

                    - od 14.5. týden sběru papíru- na každého žáka min. 3kg

                    - 6.+7.třída pojede na 3denní pobyt s preventivními programy

                    - neničit majetek školy-vše se bude platit

                    - nesedat na topení u 2.třídy

                    - pokud je žák nemocen, rodiče musí kontaktovat třídního učitele ne učitel rodiče

                    - v červnu vyjde poslední číslo Rosíka, každá třída přispěje min. 1článkem do
                  20.6.2012 obrázky, fotkami – co jsme letos prožili

                    -   jsme civilizovaní lidé – podle toho se chováme na WC a dodržujeme hygienu

                   -   v 1.květnovém týdnu dá 9.třída tablo na web školy a do Jednoty                                                                                                                                                                                                                                         zapsala K.Hanslová