Výuka 6. třída

Informace pro rodiče 6

Školní rok 2021/2022

 

Od pondělí 13.9. se netestuje. Žáci přicházejí do školy od 7:30, šesťáci bočním vchodem zprava (od školy).

Sledujte prosím aktuální informace - v médiích (často mají info dřív než školy), v Informacích pro rodiče, případně na webu školy.

 

Seznam pomůcek pro školní rok 2021/2022 dole v PŘÍLOZE.


Zeměpis 6

Informatika 6

Český jazyk 6

Distanční výuka - KVĚTEN - 1. týden - viz příloha dole pod textem

----------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka - DUBEN - viz příloha dole pod textem

Angličtina 6 Unit 2C: The story of Chicken Licken

15.6.2022

Test

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_kd1117924ls

vyplň a pošli na email: birdsinging@post.cz


13.6.2022 Subject and Object pronouns/osobní a předmětové  zájmeno

Výchova k občanství 6

Distanční výuka - KVĚTEN - máte v Čj

Diatanční výuka - DUBEN - máte v Čj

Distanční výuka - BŘEZEN - máte v Čj

Matematika 6

Matematika

3. - 7.5.2021 - distanční výuka

V pondělí: nové učivo - Střední příčky v trojúhelníku

Zde pro připomenutí videa: 

Dějepis 6

 

V pátek 5. 11. 2021 si napíšeme TEST (dělení pravěku + vývoj člověka).

Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

3. - 7.5.2021 - distanční výuka

Středa: samostatná práce:

Přírodopis 6

Týden od 3. 5. do 7. 5.

Milí šesťáci.

Tento týden budete mít přírodopis ve čtvrtek 6. 5. v čase od 8:00 do 8:30. Přečtěte si v učebnici str. 30 - 35 Ekosystém Les a odpovězte na otázky ze str. 35 (ot. 1 - 10 v zeleném rámečku) - vypracujte do zadání ve vašem týmu, budete tam mít pouze prázdný papír a do něho vypracujte. Pošlete do středy 5. 5. do 20:00 hodin. Ve čtvrtek si odpovědi projdeme a zkontrolujeme.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 6. třída