Výuka 5. třída

Informace pro rodiče 5

Aktuální informace

Školní rok 2020/2021

ČERVEN 2021

V pondělí 7.6. - testování - v 7:30 - vchod zprava od ŠD, tedy stejné jako minulý týden

Výtvarná výchova na březen - výtvarná soutěž

Angličtina 5

 

1.9. - 11.9.2020

  • Kontrola pomůcek a potřeb na Aj, podepisování sešitů, linkování okrajů (do úterý 15.9.)
  • Seznámení s obsahem a cíli výuky Aj

 

14.9. - 24.9.2020

Vlastivěda 5

Dom. úkol na středu 14.4. ( již ve škole)

Na čtvtrku A5 ( polovina velké čtvrtky) vytvoř kartičku o našem kraji. Napiš základní informace podle tabulky v PS str.59  ( použij učebnici, kde jsou i informace o našem kraji nebo jiné zdroje). Pracuj přehledně, barevně - vyvěsíme si ve třídě!

 

Milí páťáci, přeji vám a celé vaší rodině pěkné velikonoční svátky.

Kontrola PS - Pardubický kraj
PS Vysočina - kontrola

Český jazyk 5

Pondělí 17.5.

Prověrka na vyhledávání podmětu a přísudku, pravopis i/y/a v minulé čase u sloves.

3 jednoduché věty. Příklad vět:

Včera hrál -  chlapci na hřišti fotbal.

Urči podmět ve větě a znázorni ( podtržení vodorovnou čarou -chlapci). 

Urči přísudek a znázorni (podtržení vlnovkou - hráli).

PL -opakování podst. jmen
PL přídavná jména

Matematika 5

Matematika

10. - 14.5.2021 - prezenční výuka:

Na pondělí: DÚ PS s.23/2., 3., 4. - budu vybírat


3. - 7.5.2021 - distanční výuka:

Přírodověda 5

Týden od 3. 5. - 7. 5.

Milí páťáci.

Tento týden budete mít přírodovědu ve čtvrtek 6. 5. od 9:40 do 10:10. Připravte si PS.


Týden od 19. do 23. 4. 21

Hudební výchova 5

15. 4. 2021 - DV

Seznam úkolů na hudební výchovu (do 28. 5. 2021)

1. úkol: (do 23. 4. 2021)

            Referát na zpěváka/čku, skupinu nebo skladatele dle vašeho výběru

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 5. třída