Školní družina

Pokusy a experimenty ve školní družině

V minulém týdnu ve školní družině probíhal celotýdenní projekt zaměřený na environmentální výchovu s názvem: „Pokusy a experimenty aneb hokus pokus“. Žáci si vyzkoušeli pozorovat a experimentovat s přírodními materiály. Při provádění pokusů byli nejdříve v roli diváka. Poté, když si osvojili postup a pravidla při provádění daného pokusu, tak si experiment mohli vyzkoušet při skupinové práci nebo každý sám.

Svátek svatého Valentýna ve školní družině

Lásky není nikdy dost, a proto děti ve školní družině vyráběly celý týden vše ve tvaru srdce.

Pečený čaj na zahřátí – ŠD

Každý z nás pije čaj skoro každý den. S žáky školní družiny jsme si o tomto horkém nápoji a i o rostlině, ze které je čaj připravován, řekli pár informací.

Čaj vzniká zpracováním listů čajovníku. Čajovník je stálozelený keř, dorůstající v přírodě až do 15 metrů. Na plantážích jsou keře udržovány ve výšce jednoho metru. Umožňuje to pohodlnější sběr čajových lístků. Tento keř nalezneme v Asii, Číně a Japonsku. Označení čaj se používá i pro odvary z jiných rostlin – ovocné, bylinné, šípkové čaje.

Adventní střípky - ŠD

Pojďte nahlédnout za dveře školní družiny a připomenout si adventní čas na přiložených fotografiích.

Vánoční aktivity, které se ve školní družině uskutečnily.

Podzimní nebe ve znamení DRAKIÁDY

Ve středu 24. 10. 2018 se jako již tradičně konalo pouštění draků „DRAKIÁDA“. Tato akce byla pořádaná Základní a mateřskou školou Rosice.

Letos nám počasí moc nepřálo. Déšť nám ze začátku kazil úsměv na tváři, ale poté se umoudřil a při pouštění draků zůstal za zataženou oblohou. Vítr nám v tento zamračený den krásně foukal, a proto již kolem čtvrté hodiny se první draci vznášeli nad fotbalovým hřištěm.

Jablíčkový podzim ve školní družině

Podzim za okny hýří všemi barvami a příroda se nám pomalu ukládá k zimnímu spánku.

Letošní podzim nám přinesl na školní zahradě velkou úrodu jablíček. Žáci školní družiny nejen jablka sbírali, ale připravovali z nich i náramné dobroty.

Halloweenské dílny ve školní družině - ZRUŠENO!

Vážení rodiče,

ze zdravotních důvodů se HALLOWEENSKÁ DÍLNA dne 27. 10. 2018 NEKONÁ!

Děkuji za pochopení.

Pozvánka - HALLOWEENSKÉ DÍLNY ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Rosice

 srdečně zve všechny žáky školní družiny a jejich rodiče na

 HALLOWEENSKÉ DÍLNY

V sobotu 27. 10. 2018 od 16:30 hodin ve školní jídelně

Dokumenty ŠD

Výsledky přijímacího řízení do školní družiny – 2018/19

Vážení rodiče,

zde jsou výsledky přijímacího řízení do školní družiny - 2018/2019. Přidělená registrační čísla naleznete ve školním družinovém deníku. Nepřijatí žáci ve školním diáři.

Pro nepřijaté žáky do školní družiny je nabídka ŠKOLNÍHO KLUBU. O této nabídce budete informování prostřednictvím třídního učitele.

Stránky

Subscribe to RSS - Školní družina