Školní družina

Vesmírné putování ve školní družině

V měsíci říjnu jsme se s dětmi vydali na neobvyklou a zajímavou cestu do našeho vesmíru. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací o planetách sluneční soustavy, ale i to za jak dlouho se jednotlivá planeta otočí kolem své osy.

Nejvíce nás překvapilo, že Jupiteru trvá pouze 10 hodin než se otočí kolem své osy. Teplota na Uranu je dosti nízká a to -220 ⁰C, není to teplota, která nás nejvíce zaujala. Bezesporu všechny ohromila informace, že Neptunova oběžná doba kolem Slunce je 164 let.

Školní družina - důležité

Vážení rodiče,

 

z důvodu neuhrazení platby za školní družinu v řádném termínu zaniká možnost navštěvovat školní družinu žákům, kteří NEMAJÍ zaplaceno, a to s účinností od 21. 9. 2020.


Platbu proto, prosím, uhraďte NEJPOZDĚJI do konce tohoto týdne, tj. do 18. 9. 2020.

Jejich místo bude nabídnuto, žákům, kteří nebyli přijati do ŠD. 


Děkuji za pochopení.

 

První školní týden 20-21 v ŠD

Dobrý den,

provoz školní družiny v termínu 1.9-4.9.2020:

1.9. 2020 – provoz ŠD nebude realizován

Informace ŠD pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

k blížící mu se nástupu dětí do školní družiny píši několik málo informací. V příloze naleznete provozní informace školní družiny s uvedenými údaji k platbě za ŠD aj.


V první školní den prosím ty, kteří neodevzdali potřebné dokumenty s přihláškou, aby tak učinili. Jedná se o dokumenty –

Souhlas s vnitřním řádem školní družiny,

Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny.

Provoz ŠD

Vážení rodiče, 

od 4. 11. 2019 bude ranní i odpolední družina probíhat v nových prostorách ŠD. Vstup do nových prostor ŠD je z boční strany budovy školy. Z organizačních důvodů bude možné děti do ranní družiny vodit nejdéle do 7:20. 

Děkuji za pochopení. 

Radka Cimburková, vychovatelka ŠD

Halloweenské dílny v ŠD

Dne 24. 10. 2019 se konala pro rodiče a jejich děti Halloweenská dílna. Toto kouzelné odpoledne se neslo v duchu dlabání, zdobení, stříhání, lepení a kreslení. Každý si přinesl svoji dýni, kterou si mohl vydlabat podle své vlastní fantazie. Kdo byl hotový se svou strašidelnou dýní, mohl si vyrobit strašidelnou masku, svého závěsného ducha, netopýrka či si ozdobit svůj perníček.  

Naše strašidelné odpoledne jsme zakončili rozsvícením všech vydlabaných dýní.

Halloweenské dílničky ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Rosice

srdečně zve žáky školní družiny a jejich rodiče na

HALLOWEENSKÉ DÍLNY

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 16:45 hodin v prostorách nové školní družiny
(sraz u vchodu do nových prostor ŠD)

Provoz ŠD

Vážení rodiče,

z důvodu stále probíhajících stavebních prací na nové budově mateřské školky a nepřístupnosti do prostor školní družiny z boční strany bude školní družina nadále používat prostor 2 třídy.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – závěrečná výprava školní družiny za pohádkou

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 školní družina vycestovala linkovým autobusem a následně městskou dopravou za pohádkou o Perníkové chaloupce. Autobus nás dopravil až pod hrad Kunětická hora, od kterého jsme lesíkem putovali k našemu cílovému místu. Když jsme dorazili do „Perníkového hejtmanství“, přivítali nás moc milí lidé, kteří nás provedli areálem a pak už jsme se nemohli dočkat na program, který nás čekal.

Celý program byl samozřejmě zaměřen na pohádku o Perníkové chaloupce a dominovali etické aspekty pohádky.

Přihláška žáka k zájmovému vzdělávání – 2019/2020

Vážení rodiče,

zde naleznete přihlášku k zájmovému vzdělávání na rok 2019/2020. Pokud máte zájem i příští rok o školní družinu, prosím přineste řádně vyplněnou přihlášku (u vychovatelky ŠD E. Červinkové k vyzvednutí či zde na webu ke stažení) s úplným vyplněním všech údajů, především s docházkovou dobou, souhlasem s vnitřním řádem ŠD a popřípadě zmocněním k vyzvedávání dítěte jinou osobou do 21. 6. 2019 do školní  družiny.

Stránky

Subscribe to RSS - Školní družina