Aktuality MŠ

Matematika Hejného?

Na schůzce učitelek s rodiči předškoláků jsme mluvili o matematice Hejného. Jen málokdo z laické veřejnosti může říci, že má konkrétní znalosti, na základě kterých je schopen posoudit přínosy této metody oproti matematice "klasické".

Slíbili jsme, že kromě vstupů do hodin v ZŠ vám nabídneme i metodickou příručku, která obsahuje konkrétní příklady a postupy v rámci předškolní matematiky p.prof.Hejného. I s její pomocí si můžete dotvářet povědomí o této metodě.

Nabídka rodičům a nejen jim

Dne 21.1.2020 zveme všechny zájemce na otevřenou vyučovací hodinu do 1.třídy. Budete mít možnost podívat se na výuku ve třídě p.uč. Pavlíkové a ověřit si, že více než příznivé hodnocení úrovně výuky na naší škole ze strany České školní inspekce z ledna 2020 je pravdivé.Usmívající se

Začínáme v 7:50 a v 8:40..

Pozvánka na 3. schůzku se zákonnými zástupci dětí MŠ Rosice

Vážení rodiče, zveme Vás na 3. schůzku se zákonnými zástupci dětí MŠ Rosice

Dne 6. 2. 2020 v 16:00 hodin v mateřské škole

Program:

  1. Organizační záležitosti
  2. Setkání s p. ředitelkou a učitelkou budoucí 1. třídy pro školní rok 2020/2021
  3. Pohovoření o školní zralosti a výstupech dětí pro vstup do 1. třídy, zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
  4. Nabídka otevřené hodiny v současné 1. třídě ZŠ (uč. M. Pavlíková)
  5. Nabídka setkání rodičů a dětí s učitelkou logopedické třídy M. Janíčkovou

Prosíme, přijďte bez dětí
Provoz školky do 16:45 hodin

Ekologická vycházka aneb "s dárky za zvířátky"

Naše ekologická vycházka vedla za ptáčky a zvířátky. I když je letošní zima mírná, něco do zobáčku a na zub jistě přijde vhod.

Naše ekologická vycházka vedla za ptáčky a zvířátky. I když je letošní zima mírná, něco do zobáčku a na zub jistě přijde vhod.

Ptáčkům jsme nasypali semínka slunečnice, máku, zrnka obilí. Větve keřů děti ozdobily řetězy ze sušeného pečiva a mrkve. Pověsily lákavé ozdoby z jader ořechů, různých semen a lojů. Ptáčci jistě budou vědět, co s nimi.

Ani ostatní zvířátka nepřijdou zkrátka. Každý z Beránků doma našel tvrdý chleba, rohlíky, jablíčka. Někdo dal na přilepšenou i kaštany. To jsou ty pravé pochoutky pro srnky a zajíce.

Lednové nadělování

Ekologická vycházka

Naše ekologická vycházka vedla za ptáčky a zvířátky. I když je letošní zima mírná, něco do zobáčku a na zub jistě přijde vhod.

Ptáčkům jsme nasypali semínka slunečnice, máku, zrnka obilí. Větve keřů děti ozdobily řetězy ze sušeného pečiva a mrkve. Pověsily lákavé ozdoby z jader ořechů, různých semen a lojů. Ptáčci jistě budou vědět, co s nimi.

Ani ostatní zvířátka nepřijdou zkrátka. Každý z dětí doma našel tvrdý chleba, rohlíky, jablíčka. Někdo dal na přilepšenou i kaštany. To jsou ty pravé pochoutky pro srnky a zajíce.

Vycházkou si děti prohloubily poznatky z oblasti živé přírody, důležitost přírody kolem nás. Prostřednictvím prožitkového učení se děti učí uvědomovat si potřebu přírodu chránit, pomáhat jí a chovat se k ní ohleduplně.

Mikulášská návštěva s Rohalínskými čerty

Ke Sluníčkům do MŠ přišla ve čtvrtek 5. 12. nezvaná návštěva. Ohlásila se zvony a řetězy, a nám nezbývalo nic jiného, než ji pustit do třídy. Dveře se otevřely a my jsme s otevřenými pusinkami sledovali příchod Mikuláše, andílků a čertů. Tato návštěva byla sice nezvaná, ale ne nečekaná, a víte proč?...

Adventní večer očima dětí z MŠ

Jak byly děti spokojené s programem a co se jim nejvíce líbilo?


Jak se vám líbilo rozsvěcení stromečku?

generálka

Živý betlém

Živý betlém

Mikulášské radovánky s Inkou Rybářovou

Mikulášské radovánky

2. schůzka zákonných zástupců dětí MŠdne 20. 11. 2019 v 16:00 hod. se koná 2. schůzka zákonných zástupců dětí MŠ Rosice

 

                    Program : organizační záležitosti

                                     akce

                                     UR : finanční záležitosti, plán na školní rok 2019/20

                                     Vaše otázky, naše odpovědi

 

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality MŠ