Rozvrh a obědy v době distanční výuky

Na období od 14.10. do 23.10.2020 mají žáci k dispozici rozvrh distanční výuky. Z rozvrhu jsou vyřazeny výchovy, k nim dostanou žáci pokyny pro samostatnou práci v aplikaci Teams. On line hodiny jsou nastaveny tak, aby žáci měli prostor jak pro výuku s učitei, tak pro plnění zadaných úkolů. Pro potřebu dovysvětlení látky či jiného problému mohou být v rozvrhu vyhrazeny konzultace předmětů, sem se žáci přihlašují individuálně, pokud potřebují pomoc učitele. Žáci s asistencí pedagoga mají dále individuální čas určený k pomoci s učivem a úkoly.

Po dobu distanční výuky  jsou všichni odhlášení z obědů, lze odebrat oběd žáka takto:

- musíte se přihlásit do 14.10.2020 do 7:00hod. - pouze SMS na mobil jídelny či mail  (nevolejte, zaměstnanci nemají časový prostor na hovory) - viz žákovský diář

- oběd odeberete v čase 11:30 - 12:30 - boční vstup do kuchyně - zvonit na zvonek

- pouze do čistě umytého a desinfikovaného JÍDLONOSIČE

 - pokud je u vchodu více osob, dodržují rozestup 2m, mají ŘÁDNĚ nasazenou roušku

Rubrika: