Provoz MŠ v pátek 13.11.2020

Aktualizace 12.11.2020 v 14:35:

13.11.2020 bude otevřena 1 třída pro děti pracujících rodičů. Dodržte pravidla níže ve vlastním zájmu.

 

V tuto chvíli (11.11.v 11:40hod) je situace taková:

- čekáme na výsledky všech, kteří si měli dojít na testy, výsledky mohou dorazit i ve čtvrtek a mohou ovlivnit situaci

- bude otevřeno 1 oddělení pro pracující rodiče

- přijato budo pouze dítě, u něhož rodiče prokáží negatvní výsledek testu hned při vstupu do MŠ

- VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI POČÍTEJTE I S TÍM, ŽE DÍKY PŘÍPADNÉ VE ČTVRTEK NAHLÁŠENĚ POZITIVITĚ NĚKOHO Z MŠ, MŮŽE BÝT ŠKOLKA UZAVŘENA I V PÁTEK 13.11.20. Toto bychom dali na webové stránky ihned po obdržení takové zprávy.

- Děkuji předem za respektování situace a za to, že nevyžadujete zbytečně informace, které ani my nemůžeme mít k dispozici. Vždy, když se k nám dostane aktuální info, jste obratem informováni.

D.Brdíčková, ředitelka

Rubrika: