Projektový den "Zima v přírodě" - 1. třída

Projektový den "Zima v přírodě" - 1. třída


Ve středu 20. 1. jsme vyjeli na projektový den s názvem " Zima v přírodě" do krásné zimní krajiny v Proseči. Děti se nemohly dočkat, až přijedeme na místo. O zábavu zde měly opravdu postaráno. Byla pro ně připravena stanoviště, na kterých je čekaly úkoly týkající se zimy v přírodě, lesa a lesní zvěře. Pracovaly ve skupinách, kde pozorovaly znaky zimy, třídily zvířátka, pojmenovávaly lesní zvěř z obrazového materiálu, sestavovaly pravidla chování v přírodě a v lese. Nejvíce děti však zaujalo stopování lesní zvěře, která je dovedla až ke krmelci. Zde zvířátkům připravily vhodné krmivo, aby nestrádala hlady. Nejprve si však vyslechly povídání o jejich krmení, aby zvířátkům přikrmováním nezpůsobily potíže. Kaštany určené pro zvěř jsme nejprve museli ve škole od podzimu pořádně usušit. Než jsme je vložili do krmelce, využili jsme jich při tvoření slovních úloh v lese. Děti si z nich také vytvořily obrázky na sněhu. Po zdárné činnosti jsme se odměnili dobrou svačinou od maminek.  Poté už nám nic nebránilo si užít bohaté sněhové nadílky a pořádně si zabobovat. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a tak jsme si tento den užili plnými doušky. Plni zážitků jsme se vrátili zpět do školy, kde na nás čekal dobrý oběd. V následujících dnech budeme získané  informace, poznatky a vědomosti  z tohoto projektového dne využívat při další školní práci. 


                                                                                                            Veronika Staňková

Rubrika: