Příprava na příjímací zkoušky od České školní inspekce

Vážení rodiče, milí žáci,

Česká školní inspekce nyní zpřístupnila  testy na přijímací zkoušky v mobilní aplikaci.

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Podrobnosti v přílohách

 

dopis-nusi-informace-pro-zs-inspis-setmobile-2

 

 

infografika-jpz-mz-inspis-setmobile
Rubrika: