Příměstský tábor 2022

Příměstský letní tábor v ZŠ Rosice 2022

Pořadatel: KOŠ Rosice, z.s. ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Rosice, okres Chrudim

Garantem akce je předsedkyně KOŠ Rosice, z.s. Mgr. Lenka Kohoutová. Vedoucí tábora jsou Monika Farkašová a Iveta Kárníková.

Provoz příměstského tábora: pondělí – pátek od 7:30 do 15:30 hodin. Sraz dětí před hlavním vchodem do ZŠ v 7:30 hodin. Po celou dobu konání je k dispozici areál školy včetně tělocvičny.

Co s sebou: láhev s pitím, malá svačina na dopoledne, přezůvky. 

V případě výletů budou další údaje (čas, místo) upřesněny.

Program: 2 – 3 výlety v regionu - turistika, rukodělné práce, sportovní činnosti, hry a další aktivity, které budou přizpůsobeny věkové skladbě dětí.

Cena zahrnuje vstupy na výletech a plat lektorů.

Termín:        1. 7. 2022, cena 200 Kč

  • 4. 7., 7. 7. a 8. 7. 2022, cena 600 Kč
  • 11. 7. – 15. 7. 2022, cena 1000 Kč
  • 18. 7. – 22. 7. 2022, cena 1000 Kč
  • Termíny lze libovolně kombinovat (např. 1. - 15. 7. cena 1800 Kč), termíny budou otevřeny v případě zájmu nejméně 8 dětí týdně.

 

Přihláška je k vyzvednutí u paní Farkašové nebo ke stažení na webových stránkách základní školy a komunitní školy. V případě většího počtu zájemců (kapacita tábora 20 dětí) rozhoduje datum odevzdání přihlášky.

Závaznou přihlášku odevzdejte v zalepené obálce se jménem dítěte paní Farkašové nebo pošlete na email: j.svobodova@email.cz do 30. 5. 2022.

 

Možnost objednání obědů ve školní jídelně. Cena: 55 Kč/ 1 oběd  (na výlety svačiny vlastní).

Následně obdržíte variabilní symbol a číslo účtu – platbu za tábor a obědy uhraďte nejpozději do 20. 6. 2022.

Lze platit i na fakturu – příspěvek, bonusy z práce (podrobnosti na emailu:

kohoutova.kos-rosice@seznam.cz)

Pokud má někdo z rodičů možnost poskytnout drobné reklamní předměty na odměny dětem, budeme rádi a prosíme, aby je přinesli již při platbě tábora.

Rubrika: