Přihláška žáka k zájmovému vzdělávání – 2019/2020

Vážení rodiče,

zde naleznete přihlášku k zájmovému vzdělávání na rok 2019/2020. Pokud máte zájem i příští rok o školní družinu, prosím přineste řádně vyplněnou přihlášku (u vychovatelky ŠD E. Červinkové k vyzvednutí či zde na webu ke stažení) s úplným vyplněním všech údajů, především s docházkovou dobou, souhlasem s vnitřním řádem ŠD a popřípadě zmocněním k vyzvedávání dítěte jinou osobou do 21. 6. 2019 do školní  družiny.

Pokud dojde k tomu, že počet zájemců o školní družinu bude převyšovat kapacitní možnosti, budou děti přijímány na základě vydaných přijímacích kritérií (v příloze).


Děkuji, Červinková.