POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V PREZENČNÍ VÝUCE

pondělí a čtvrtek, POČÍTEJTE S NUTNOU DOBOU VYHODNOCOVÁNÍ TESTU 20MIN.!!

video zde:     https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=5s


Pokud dítě/žák chybí v testovací den, bude testován vždy první den své přítomnosti. Až do výsledku testování nesmí vstoupit do prostoru mimo testovací území.

Všichni dospělí i žáci musí mít po celou dobu předepsané ochranné prostředky.

Vstup dospělého doprovodu – max.1 osoba při prvním stěru u žáků ZŠ

                                                       max. 1 osoba u dětí MŠ

Děti MŠ + žáci v ranní družině 6:15 – 8:00

Přichází bočním vstupem do budovy ZŠ a po schodech nahoru dojdou do testovací místnosti (cvičná kuchyňka).

Zde budou zapsáni, bude jim vydán test.

Podle pokynů si v prostoru před testovací místností provedou stěr a vsunou ho do testovacího okénka na kartě.

Kartu předají v testovací místnosti a odejdou ven, po 20min. se vrátí zpět.

Bude jim sdělen výsledek testu.

Negativní = děti z MŠ samy odchází spojovacím krčkem do šatny, žáci ZŠ jdou dolů do ŠD.

Pozitivní = postupují dle pokynů pracovníků v testovací místnosti.

 

Žáci ZŠ 7:15 – 7:45

Přichází k zadnímu vchodu do tělocvičny.

Zde budou zapsáni a bude jim vydán test.

Podle pokynů si v prostoru chodby u tělocvičny provedou stěr a vsunou ho do testovacího okénka na kartě.

Kartu předají v testovací místnosti a odejdou ven do prostoru kolem ořechu v případě pěkného počasí, při nepřízni počasí odejdou do tělocvičny a zde si zachovají min.2m odstup od ostatních.

Zpět se vrátí po 20min.

Bude jim sdělen výsledek testu.

Negativní = žáci odchází spojovacími dveřmi do tříd, přezouvají se u svých tříd.

Pozitivní =  postupují dle pokynů pracovníků v testovací místnosti.

 

Individuální konzultace

Pouze 1 žák – 1 pedagog – netestuje se

Početnější skupina – testování v rozmezí 3 dnů, zajišťuje pedagog konzultace.

 

Prodělalo dítě/žák onemocnění COVIDEM-19 a od 1.pozitivního testu to je méně než 90dní – doložte potvrzením lékaře a testování není nutné.

Má dítě/žák potvrzení o negativním výsledku testu od zdravotnického zařízení ne starší než 48hod. – testování není nutné.

Rubrika: