Poradenství při rozhodování o volbě povolání

Se zajímavými nabídkami individuálního poradenství k volbě povolání se múžete seznámit v přiložených souborech. Je zde uveden návod, jak se přihlásit k jednotlivým aktivitám. 

Rubrika: