Poradenství kariérové

 

Kontakt

zdenka.vrabcova@skola-rosice.net,   tel.:469 666 520

 

 

 

TECHNOhrátky
Naše škola se zapojila do projektu na podporu technického vzdělávání a řemesel v regionu s názvem TECHNOhrátky. Cílem je zvýšit zájem zájem žáků ZŠ o studium řemeslných a technických oborů.
V rámci tohoto projektu jsme již navštívili mnoho škol, kde se žáci seznámili aktivní a soutěžní formou s nabídkou i zázemím jednotlivých škol.

 

 Volba studia - deset kroků před rozhodnutím

 

Cesty k volbě studia a střední školy jsou různé.Každý na to jde jinak, ale všichni potřebují kvalitní informační zázemí a podporu svých blízkých. Tady je „desatero”,  které tvoji cestu usnadní.

 

Krok 1. Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co umíš i co ti nejde.

Zkus hledat svoje přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, ale i nedostatky a slabá místa. Pak je srovnej s požadavky na studium a na výkon povolání. Nezapomeň na svůj zdravotní stav, který může v některých případech volbu ovlivnit.

Přemýšlej o svých studijních výsledcích, jak přistupuješ k učení, jak si poradíš, když něčemu nerozumíš, jestli tě víc baví praktická činnost, hledej příčiny tvých potíží při učení a co se s tím dá dělat.

Jak na to? Může ti napovědět test studijní a profesní orientace. 

                   

 

Krok 2. Promluv si o svých záměrech s nejbližšími.

Otevřeně řekni o svých plánech někomu, komu důvěřuješ. Mohou to být rodiče, příbuzní, kamarádi, učitelé, výchovný poradce, kariérový poradce mimo školu. Ptej se, co si o tom myslí. Jejich názor může být jiný než tvůj, ale získáš cennou zpětnou vazbu a podněty k dalšímu přemýšlení.

 

Krok 3. Vytvoř si seznam zajímavých oborů.

Vyhledávej obory, které by tě nějak oslovily. Můžeš vybírat i různé úrovně vzdělání, jak maturitní, tak výuční. K tomu potřebuješ alespoň základní přehled o obsahu vzdělávání jednotlivých oborů, tzn., co se budeš učit a co tě čeká po škole.

Dá se postupovat i vylučovací metodou, kdy ze vzdělávacích možností vyřazuješ obory, které tě z nějakého důvodu odrazují, nic ti neříkají nebo je rozhodně odmítáš. Soupis zajímavých oborů ti poslouží jako základní materiál k přemýšlení o tom, „co chci a co mohu“. Pak už můžeš hledat školy, které je vyučují.

 


Krok 4. Povolání – co bys dělal, kdybys byl…

Pozoruj kolem sebe,  kdo co dělá a jestli by tě to bavilo. Přitom si všímej i detailů - pracovního prostředí, pomůcek, způsobu práce a posuzuj, co z toho ti je blízké. Požádej o pomoc třeba rodiče. Popisy jednotlivých povolání získáš na stránkách Integrovaného systému typových pozic www.istp.cz nebo v Národní soustavě povolání www.nsp.cz.

Posuzuj, zda požadované vzdělání k výkonu povolání, která tě zaujmou, odpovídá tvým možnostem.

 Krok 5. Bez informací o školách se nepohneš z místa .

Jestli chceš maturitu nebo se raději vyučit, už asi tušíš. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru a školy – kdo se v tom má vyznat. Škol je hodně a bez informací, co která škola nabízí, to nejde. Srovnej si různé možnosti a uvidíš, že se tvůj výběr nemusí omezovat jen na nabídku nejbližší školy.

Přehledně si vypiš výhody a nevýhody (např. jak daleko je škola od domova, a to znamená internátní ubytování, kolik je školné v soukromých školách a jaké jsou finanční možnosti rodičů). Porovnávej přijímací zkoušky v jednotlivých školách, odhaduj své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených a přijatých uchazečů apod.

 

Středních škol je dostatek, jen si vybrat

 

Krok 6. Jdi se do škol podívat .

 Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia. Ptej se na všechno, co tě zajímá – na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům individuálně. Návštěva školy může působit i motivačně, např. ke zlepšení studijních výsledků.

Navštiv více škol, abys mohl porovnávat a posuzovat, jak ti vyhovuje jejich velikost, atmosféra, jednání pedagogů apod. Někdy může rozhodnout i to, že je škola umístěna v příjemném prostředí nebo jde o menší školu spíše rodinného typu.

 

Krok 7. Sežeň reference o škole.

 Vizitkou škol jsou jejich webové stránky. Mají určitou vypovídací hodnotu a uvidíš, zda obsahují aktuální a dostatečné informace a dávají prostor také studentům, nebo pouze prezentují aktivity vedení.

Posoudit kvalitu školy není jednoduché. Záleží na tom, čemu říkáš „kvalita“ a co očekáváš. Školy kontroluje Česká školní inspekce, která vždy zpracuje zprávu s popisem zjištěných předností a nedostatků. Zprávy jsou veřejně dostupné na www.csicr.cz a můžeš si udělat názor, jak se prezentuje škola a jak je hodnocena inspektory.

Pobav se o škole s jejími studenty, třeba na burze středních škol a jiných akcích. I jejich vyjádření může napovědět.

 

Krok 8. Kariérové poradenství je pro tebe.

Pokud nemáš jistotu s výběrem studia, obrať se na odborníky ve škole i mimo ni. Ptej se na všechno, co potřebuješ vědět a co ti není jasné.

Existuje víc možností, kam se obrátit, např.:

škola – učitelé, výchovný poradce

kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, dříve informační a poradenská střediska (www.portal.mpsv.cz) - mají dobré informace o povoláních a trhu práce

informační centra pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz) - pomohou najít školu

Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu pro vzdělávání v Praze (www.nuv.cz) - poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání.

 

Krok 9. Připrav se na přijímačky.

 Některé střední školy pořádají na podzim tzv. přijímačky nanečisto. Poznáš prostředí, ověříš si svoje znalosti a získáš obratnost při řešení mnohdy nezvyklých úkolů. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webech i v médiích.

 

Krok 10. Pedagogicko-psychologická poradna

Máš problémy s učením nebo chováním nebo máš nějaké zdravotní znevýhodnění a nevíš, co s tím? Obrať se na psychology. Odborně tě vyšetří, navrhnou ti řešení, poskytnou metodickou pomoc a mohou ti doporučit vzdělávací cestu.

Návštěvu poradny neodkládej, čím dřív to začneš řešit, tím lépe.

 

 

 

 I