Pohádkový den „Hrnečku vař“ v první třídě

Dnes jsme si s prvňáky udělali pěkný den „Hrnečku vař“. Celé dopoledne bylo motivováno v duchu této známé pohádky. Nejdříve děti pohádku shlédly a dále plnily úkoly z matematiky a českého jazyka, které s „Hrnečkem vař“ souvisely. Pracovali jsme samostatně, ve skupinkách, využili jsme interaktivní tabuli i pracovní listy. Nechybělo samozřejmě ani naše společné vaření kaše ve školní kuchyňce. Všechny děti pomáhaly a byli z nich opravdu šikovní kuchtíci. V závěru dopoledne následovalo vyrábění kouzelného hrnečku. Děti se moc snažily, jejich výrobky se povedly. Pohádkový den jsme si skvěle užili.

Irena Čápová, třídní učitelka

Rubrika: