Podzimní soutěž ve sběru papíru

Základní škola Rosice vyhlašuje PODZIMNÍ SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU.

Sběr papíru probíhá od 26. do 30. listopadu 2012

Pokyny pro sběr papíru:

  • Papír přinášejte svázaný, roztříděný zvlášť na noviny, časopisy a letáky, zvlášť na kartony.
  • Papír nesmí být mokrý či znečištěný.
  • Papír ukládejte dle pokynů paní školnice.
  • Hmotnost nahlaste třídnímu učiteli.