Organizace školní družiny v období od 30.11.2020

Organizace školní družiny v období od 30.11.


1. + 2. třída
Ranní družina – od 6:30 hod. žáci zapsaní do ranní družiny přichází hl. vchodem do tříd,
zde mají volné aktivity ve svých třídách. Dozor je na chodbě.


Výuka
1.- 4.hodinu, odchod domů/do ŠJ.
Po obědě každá třída má své oddělení, zde probíhají aktivity s ped. pracovníkem do 15:30.
(ŠD + 1.TŘÍDA).
V 15:30 PŘESUN z ŠD do 2.třídy, do 16hod. dohlídání ve 2 třídách Cimburková.


Telefonní spojení
Mobilní telefon do školní družiny již v provozu – 2. třída. Mobilní telefon pro žáky 1. třídy
pro spojení s pedagogickým pracovníkem zůstává nezměněno.


3. Třída
Vzhledem k nařízení MŠMT, podle kterého musíme postupovat a dodržovat opatření
zamezující rozšiřování koronavirového onemocnění na naší škole, nemůžeme v tuto chvíli
z personálních důvodů zabezpečit samostatné oddělení pro žáky třetího ročníku, kteří
docházející do školní družiny.


V případě rozvolňování stanovených opatření a možného znovu spojení různých ročníků
budete informováni.

 

Platby za ŠD
Z důvodu uzavření školní družiny bude poměrná část platby za první pololetí vrácena na konci
školního roku. To i z důvodu možného opětovného uzavření školských zařízení během
školního roku.

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Rubrika: