Organizace návratu do školy k 30.11.2020

Od 23.11.20 – 1.+2.třída ve škole,  žáci zapsaní do ranní družiny přichází hl.vchodem do tříd, zde mají volné aktivity ve svých třídách. Dozor je na chodbě.

Výuka 1.- 4.hodinu, odchod domů/do ŠJ. Po obědě každá třída má své oddělení, zde probíhají aktivity s pedag.pracovníkem do 15:30. (ŠD + 1.TŘÍDA).

 V 15:30 PŘESUN z ŠD do 2.třídy, do 16hod. dohlídání ve 2 třídách Cimburková.

Od 30.11. ranní družina od 6:30, organizace viz týden od 23.11.20.

ŠD pro 3.třídu není zajištěna.

30.11.20(LICHÝ) – 1.stupeň ve škole, 9.třída ve škole, 6.třída ve škole

7.12. 20 (sudý) – 1.stupeň ve škole, 9.třída ve škole, 7. a 8.třída ve škole

14.12.20 (lichý) -  1.stupeň ve škole, 9.třída ve škole, 6.třída ve škole

21.12.- 22.12.20 – ředitelské volno, prázdniny

Rozvrhy budou částečně upraveny, každá třída obdrží od své třídní učitelky.

OBĚDY – každý rodič musí své dítě znovu na obědy přihlásit-telefon, sms, mail, žáci v distanční výuce odeberou oběd obvyklým způsobem.

Pokud považujete účast vašeho dítěte v přímé výuce za rizikovou, můžete ho omluvit, úkoly si vyzvedávat a pracovat s ním doma, stačí omluvenka od vás v ŽK.

Rubrika: