Odkazy

Školství

Komunitní škola Rosice, o.s.: http://www.kos-rosice.wz.cz/

Školský portál Pardubického kraje: http://www.klickevzdelani.cz

Rodiče vítáni: http://www.rodicevitani.cz

Chodím do práce v Pardubickém kraji: http://chodimdoprace.rrapk.cz

Různé

Strukturální fondy EU: www.strukturalni-fondy.cz

Venkovský kurz: http://www.venkovskykurz.cz

Internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz

Akademie

Videozáznam z Akademie 2012: http://uloz.to/x9AkP5P/akademie-2012-avi

Videozáznam z Akademie 2010: http://uloz.to/xdqMUr8/akademie-2010-avi

Videozáznam z Akademie 2009: http://uloz.to/xdN5SjA/akademie-2009-avi

Videozáznam z Akademie 2008: http://uloz.to/xKAvv8K1/akademie-2008-avi

Videozáznam z Akademie 2007: http://uloz.to/xPABBV7N/akademie-2007-avi

Botanika

Atlas rostlin: http://www.atlasrostlin.cz

Herbář: http://botanika.wendys.cz

Květena ČR: http://www.floracr.cz

Zoologie

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické: http://www.vcpcso.cz

BioLib: http://www.biolib.cz

MacroWorld (fotografie zejména hmyzu): http://www.macro-world.cz

Geologie a mineralogie

Mineralogie pro školy: http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/index.html

Zeměpis

Letecké mapy z 50. let 20. století: http://kontaminace.cenia.cz

EVVO

Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje: http://www.ekovychova.cz

Ekocentrum Paleta: http://www.paleta.cz