Obědy od 12.4.2021

12.4.2021 bude obnoveno poskytování obědů.

Prezenční výuka - po jednotlivých třídách v ŠJ po skončení výuky.

Distanční výuka (včetně MŠ) -

příchod s jídlonosičem zadním vchodem(vstup do ŠD) po schodech do školní jídelny. Žák si sám jídlonosič rozdělá u okénka na připravený tác, oběd mu bude vydán, žák si sám zpět jídlonosič sestaví a odchází stejnou cestou ven. Výdej bude od 12:30hod. do 13hod. za přítomnosti dozírající osoby v ŠJ. Nezapomeňte na povinné respirátory/roušky....!

Přihlášení obědů do neděle do 18hod. - sms, mail. Hlásíte obědy jak pro prezenční, tak pro distanční výuku!!

Sourozenec na prezenční výuce NEMŮŽE PŘINÉST JÍDLONOSIČ NA OBĚD PRO SOUROZENCE V DISTANČNÍ VÝUCE v čase svého oběda, je nutné dodržet postup při výdeji pro distanční výuku (čas i cestu).

Rubrika: