Nové informace k přijímacímu řízení

Pro vycházející žáky nám byly poskytnuty nové informace. Žádám o pročtení příloh. Jedná se i o termíny předávání zápisových lístků, které si společně s žáky upřesníme.

Rubrika: