provoz MŠ od 3. května 2021

 Informace pro rodiče

Běžný provoz MŠ pro všechny děti bude obnoven 3. 5. 2021!

Virtuální návštěva jaderné elektrárny Temelín

Člověk se bez elektrické energie neobejde a v současné době online výuky to platí dvojnásob.

Dnes už člověk elektřinu „ze zásuvky“ bere jako samozřejmost, ale ještě před zhruba 150 lety to samozřejmost vůbec nebyla.

Obnovení výuky na 2.stupni - aktualizace

Třídní učitelky předají jednotlivým třídám informace k rozvrhu a času příchodu do školy v den testování.Testování proběhne v pondělí pro všechny, ve čtvrtek pro 2.stupeň. Žáci 2.stupně přichází bočním vchodem do tělocvičny v čase od 7:50hod. v pondělí, ve čtvrtek od 7:15. Všichni musí mít po celou dobu respirátory či roušky odpovídající ČSN/ FFP2, k dispozici i jednu náhradní. Do jídelny jdou třídy podle rozpisu tak, aby se zde nemísily. Pokud jste na distanční výuce, pak přicházíte pro oběd výhradně v předepsaných časech, jindy vám oběd není možné vydat:

Den Země v 5. třídě

V pondělí 26. 4. 2021 jsme se s žáky 5. třídy rozhodli oslavit Den Země (22. 4.) procházkou probouzející se přírodou. Planeta Země nám umožňuje žít, ale my se k ní často nechováme tak, jak bychom měli a naše místo k životu si ničíme. A to bychom si měli všichni uvědomit.

SBĚR hliníku a papíru - aktuální informace

Sběr hliníku se bude konat příští týden ve dnech úterý 4. 5. 2021 a ve středu 5. 5. 2021 v časech: dopoledne od 7:00 - 10:00 a odpoledne od 16:00 - 17:30. Hliník uložíte dle pokynů pana školníka.


Loutkové divadlo v 1. třídě

Loutkové divadlo v 1. třídě

Opakované info pro rodiče vycházejících žáků

Dovoluji si znovu upozornit na přiložený pokyn MŠMT k ochraně zdraví. Věnujte pozornost tabulce (str. 3)  ohledně povinných antigenních testů. V případě zájmu provést testování ve škole mne kontaktujte včas. Jinak je možnost využít jiných testovacích míst, která jsou také zdarma.

Den Země ve 2. třídě

V pátek jsme ve 2. třídě slavili svátek životního prostředí - Den Země, který každoročně připadá na 22. dubna. Protože letos nemohou oslavy probíhat tradiční formou, rozhodli jsme se, že si tento den užijeme po svém. Od rána jsme si s dětmi povídali o naší planetě a nutnosti pečovat o ni a chránit ji. Děti se zamýšlely nad tím, proč je třeba třídit odpadky, proč neplýtvat potravinami, vodou a dalšími přírodními zdroji. Ukázali jsme si také místa naší planety, která jsou již díky činnosti lidí nenávratně zničena a jaký dopad to může mít na některé živočišné druhy. Poté jsme společně sepsali slib, který se budou děti snažit dodržovat po celý následující rok. Pak už nezbývalo, než přiložit ruku k dílu a vyrazit do okolí školy, kde děti sbíraly odpadky.

Den Země v mateřské škole

I my jsme ve čtvrtek 22. dubna oslavovali svátek naší Země. Děti přemýšlely, co můžeme dělat, aby byla stále krásná a zdravá. Nápadů měly hodně, ale my se zastavili hlavně u jednoho, který můžeme bez problémů plnit i v mateřské škole - třídění odpadu.

Naše kamarádka robotická včelka BeeBot si s tříděním nevěděla rady, a tak jsme jí šli na pomoc. Děti zdárně programovaly včelku a naváděly jí do správných kontejnerů s různým odpadem.

Když jsme spolu s včelkou nastudovali teorii, vydali jsme se nové poznatky ověřit v praxi. A tak jsme na vycházce nelenili a za cíl jsme si dali prozkoumat vybavenost obce Rosice kontejnery na tříděný odpad. Kudy jsme šli, tudy jsme počítali - přikládáme foto. A že jich bylo!!!

Den Země u šesťáků

Víte, že naše planeta má svůj svátek? Má ho 22. dubna a jmenuje se Den Země. Byl vyhlášen v roce 1970 v USA a k oslavám se připojilo již 193 zemí světa, kde se pořádají různé akce a soutěže, které mají upozornit na nesmyslnou devastaci Země a na nutnost její záchrany. A když slavit, tak se vším všudy a hlavně kreativně. V reálu letos bohužel jen za ztížených a omezených podmínek, ale moudrým slovem, zajímavým obrázkem a chytrým nápadem v rámci distanční výuky to šesťákům šlo hladce. Sváteční dort jsme nakrojili při doučování z češtiny textem o kácení deštných pralesů a o „modrém zlatu“ – vodě (Den vody se slaví 22.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS