Obědy od září nově- ČTĚTE VELMI POZORNĚ!

Aktualizováno 2.7.2021:

Hesla a přístupy by měly být nastaveny od srpna, v současné době probíhá dolaďování dodací firmou.

 

Od září 2021 dojde ke změně objednávání stravy. Zákonní zástupci budou dětem obědy platit přes zvláštní účet a přihlašovat a odhlašovat je budou on line přes aplikaci Strava.cz.

Postup:

  1. Na nový účet č.299221974/0300 zaplatíte do 20.8.první platbu  a poslední do 20.5. (školka do 20.6.). Variabilní symbol vám zůstává stejný. Jedno dítě = jedna platba, nelze sloučit do jedné platby 2 nebo více dětí.

Nezapomeňte zrušit trvalé příkazy ze starého účtu.

 

 MŠ

Ranní svačina                 198,- Kč

Výsledky přijímacího řízení do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do školní družiny pro školní rok 2021/2022. 

 

S pozdravem 

R. Cimburková

Divadelní předplatné 2021-2022

V novém školním roce 2021-2022 budeme nabízet divadelní předplatné. Na začátku září 2021 děti obdrží lístečky, zda mají zájem o předplatné v následující sezóně. Výběr bude z následujících titulů: Mikve, Tři veteráni, Noc na Karlštejně, Jako břitva. Vyplněné lístečky je třeba odevzdat do 17. 9. 2021.

Exotika na ranči a Kočičí hrádek - výletování dětí z MŠ

Blíží se konec školního roku a k němu bez pochyby patří výlety. Ve škole je pro děti výlet forma odměny za celoroční práci a učení se. V mateřské škole je to podobné, a proto jsme si zasloužili vydat se na celodenní výlet. Nejprve jsme s dětmi navštívili nedalekou „minizoo“, kde nás nejvíce zaujala opička SISI, která si s námi popovídala Usmívající se.

ŠKOLSKÁ RADA

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhly volby do školské rady on line a zároveň se funkční období nově zvolených zástupců posunulo. První schůzka školské rady bude svolána na konci srpna. Výsledky voleb:

 

Eccles Lenka              15  

Hesová Iva                 11  

Paulusová Kateřina        8    

Theuerová Hana           0    

Zemanová Petra           8          

 

pedagogové

Brožková Petra         2    

Cimburková Radka     0    

Černíková Romana     0    

Farkašová Monika      5    

Hájková Sabina         0    

Chmelařová Monika    0            

Kabrielová Leona       0    

Jak to bylo v Častolovicích - výlet 4., 5. a 6. třídy - ještě PŘIDANÉ OBRÁZKY

Šesťáci vyjádřili svůj názor na výlet do Častolovic svou básní:

 

ŽIVOTABÁSEŇ – ČASTOLOVICE

Název Častolovice vznikl z příslovce často a slovesa lovit.

V interiéru zámku mě zaujala krásná výzdoba a bohaté vybavení.

Život na zámku je někdy složitý, ale určitě zajímavý.

Být bohatá, tak bych byla se vším spokojená a užívala si život.

Zámecký park dokáže zlepšit náladu – je tam spoustu barev.

Koláž z fotografií - práce žákyně 5. třídy
Koláž z fotografií - práce žákyně 5. třídy

Užili jsme si HURÁ, PRÁZDNINY!

Díky všem, kteří se zúčastnili naší sobotní akce HURÁ, PRÁZDNINY! Do cíle pohádkové stezky statečně dorazilo 139 dětí a za vyplněné herní karty dostaly odměnu. Dalších 20 vylosovaných šťastlivců dostalo věcné ceny od našich sponzorů. Přálo nám počasí na dokonalé vyžití na připravených atrakcích a aktivitách. Děkujeme našim spolupořadatelům a SDH Rosice za doprovodný program na tréninkovém hřišti.

Krkonoše z ptačí perspektivy

Z ptačí perspektivy…                       

V úterý 8. 6. 2021 žáci 7., 8. a 9. třídy navštívili Stezku korunami stromů v Krkonoších. Poznali jsme zdejší krásné lesy doslova od kořenů, dozvěděli jsme se vše o životě pod povrchem, vlastnostech půdy a kořenovém systému krkonošského lesa až po koruny stromů.

Výhled ze 45 metrů vysoké věže všechny uchvátil.

Jak voní prázdniny?

Lesem, loukou, skalami, potůčkem... Myslím, že prvňáčkům, druháčkům i třeťákům prázdniny na školním výletě do Toulovcových maštalí už zavoněly. Osmikilometrovou procházku lesem za nádherného letního počasí, lezení Oslí stezkou, opatrné přelézání spadlých kmenů, chůzi úzkou cestičkou z písku podél skal, prolézání chodeb i chodbiček Toulovcových maštalí, svačinu v lese, přechod přes dva potůčky a ochutnání vody z lesní studánky všichni skvěle zvládli. Děkujeme paní učitelce Staňkové za dokonalou "průvodcovskou službu" a paní učitelce Kabrielové za zařízení autobusu. Už se těšíme na další výlet!

Projektový den Chemie okolo nás - 8., 9. třída

V pondělí 31. 5. proběhl v 8. a 9. třídě projektový den s názvem Chemie okolo nás. Žáci si vyzkoušeli několik zajímavých pokusů - např. odbarvení Kofoly živočišným uhlím, filtraci, sopku s lávou, měřění pH látek běžně používaných v domácnosti, chromatografii na filtrační papír i křídu, porovnávání hustoty kapalin a pevných látek. Žáci se podivovali, že chemie není pouze o jedovatých látkách, zápachu, továrnách, atd. Naopak je vůně bylinek a koření přesvědčila, že chemie je opravdu všude kolem nás a je to velmi zajímavá přírodní věda. Bylinky a koření nejen třídili a poznávali, ale zahráli si na léčitele a "babku kořenářku" při míchání bylinkových čajů přesně na míru.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS