Rodičovské schůzky ZŠ

Dne 2.9.2021 se od 15:30hod. konají první letošní rodičovské schůzky pro 2. - 9.třídu. Zazní důležité informace k organizaci školního roku, k pokynům MŠMT, podle kterých je nutné se řídit, k novému systému ve stravování, změny školního řádu,...

V budově školy je nutné mít ochrannou roušku/respirátor FFP2/KN95.

POVOLÁNÍ aneb co dělají rodiče

Spolek rodičů ROSA připravuje pro vaše děti zábavnou akci POVOLÁNÍ aneb co dělají rodiče, která se koná v sobotu 4.9.2021 od 15hod v prostorách rosické tržnice. Připraveno je občerstvení a na konec diskotéka.

Mapku se stanovišti si vyzvednete u vchodu.

Testování - instruktážní video a nabídka

Video testování ve škole – Genrui testy

K testování v září budou dodány nové testy. Instruktážní video najdete zde:

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

 

Dále zveřejňujeme tuto nabídku:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Rozmístění tříd v š.r.21/22

Vzhledem k opatřením ad covid má každá třída šatní prostor u třídy. Žáci na nové budově používají boční vchod.

třída

budova

umístění

č.místnosti

Organizace školního roku 2021/22


Organizace školního roku 2021/2022

1. pololetí

začátek

1. 9. 2021

konec

31. 1. 2022

2. pololetí

začátek

1. 2. 2022

Testování žáků ZŠ - prosba rodičům

Vážení rodiče, na základě pokynu MŠMT má hned 1.9.21 proběhnout testování žáků, na naší škole antigenním testem. Abychom zabezpečili plynulý průběh prvního dne ve škole, prosíme o vyplnění dotazníku na tomto odkaze:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3X6IHh3vIUyKX_XBryzphxZfRk7kehJMmPHfKOPDhGVUMkhKMk5NT1c4UzJJRTNNSEs5TUpZMTFaTS4u

Děkujeme předem za spolupráci.

Platby obědů a školkovné

I přes zveřejnění informací o novém systému plateb za obědy přichází tyto na starý účet. Zkontrolujte si, prosím, zda jste zrušili trvalé příkazy plateb obědů na původní účet a zadejte platby na účet nový (v aplikaci Strava.cz pak tyto platby uvidíte). Termín zaplacení je 20.8.2021 a dále pak vždy k 20. v měsíci kromě června a července.

- NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

- STEJNÝ VARIABILNÍ SYMBOL

- ŠKOLKOVNÉ A STRAVNÉ SE PLATÍ JAKO 1 PLATBA

- ODHLAŠOVÁNÍ/PŘIHLAŠOVÁNÍ JEN PŘES APLIKACI STRAVA.CZ (NIKAM NEVOLÁTE, NEPÍŠETE ANI SMS ANI MAILY)

 

Vše najdete v článku Obědy od září nově......

Očkování nebo testování?

Za měsíc začne další školní rok. Informace v rámci covidové situace se mění a budou měnit. Jisté ale je, že ten, kdo nebude očkován, bude podstupovat antigenní testy.

Info z MŠMT k 1.8.2021:

Žáky čekají na začátku září tři antigenní testy. Termíny testování jsou: 1. 9. a dále 6. a 9. 9. Poté se vyhodnotí výsledky. V případě více než 25 případů na 100.000 obyvatel za sedm dnů, proběhne další kolo testování.

Ten, kdo je naočkován, testy podstupovat nemusí, navíc by měl být před nákazou chráněn.

Máte-li doma dítě starší 12 let, zvažte tuto alternativu.Režim návratu ze zahraničí - vztahuje se i na děti a žáky

MŠMT rozeslalo na školy pokyn k režimu návratu ze zahraniční dovolené. Pokud se někoho týká, prostudujte si, prosím, text v příloze.

1. schůzka ZZ dětí MŠ

Vážení rodiče, ZZ dětí MŠ Rosice.

Dne 30. 8. 2021 v 16:00 hodin se ve třídě Sluníčka koná 1. schůzka zákonných zástupců dětí docházejících do MŠ při ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim.

15. srpna 2020 bude na webových stránkách školy vyvěšen Školní řád MŠ pro školní rok 2021/2022. Prostudujte si ho a připravte si dotazy, které budeme moci na schůzce prodiskutovat.

Rodiče nově nastupujících dětí obdrží evidenční listy dětí, které je nutné vyplněné odevzdat na třídách první den nástupu dítěte do MŠ.

Nezapomeňte:

Pro osobu, kterou zmocníte odváděním Vašeho dítěte nad osoby zapsané v evidenčním listu potřebujete vyplněné pověření k odvádění (lze vyzvednout na schůzce).

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS