POVOLÁNÍ aneb co dělají rodiče

Díky všem, kteří se zúčastnili naší sobotní akce "POVOLÁNÍ aneb co dělají rodiče" v prostorách rosické tržnice. Během dvou hodin hlavního programu si 64 dětí přišlo vyzkoušet co dělá truhlář, kovář, myslivec, traktorista lesní techniky, tkadlena, zedník, hasič, zdravotníci nebo si jen zahoukat v sanitce.

Ovoce a mléko do škol

Bovys - po celý školní rok bude  závozovým dnem ÚTERÝ v SUDÉ TÝDNY.

38.týden - úterý

BANÁN
BOVÝSKOVO MLÉKO
BOVÝSKOVO ŽERVÉ

Testování ve 2.týdnu

Z důvodu poskytnutí lepšího komfortu žákům při testování je nutná změna testovacího času od 6.9.2021, a to následně:

 Zadní vchod u tělocvičny                        Příchod na test

    8. třída                                                         7:05

    7. třída                                                         7:10

    3. třída                                                         7:15

    2. třída                                                         7:25

    1. třída                                                         7:35

 

Boční vchod do nové budovy (u MŠ)      Příchod na test

    9. třída                                                            7:05

Adaptační kurz 1. třídy - den druhý

Ráno po probuzení nás čekalo milé překvapení v podobě modré oblohy a sluníčka. Ideální podmínky pro náš turistický výlet k Zemské bráně a k Pašerácké lávce.

Po vydatné snídani jsme se šli pečlivě připravit na túru. Připravili jsme si pohodlné oblečení, pitíčka, dobroty a náš obídek na cestu, který jsme dostali.

Adaptační kurz 1. třídy

1. září

Naši letošní prvňáčci se vydali ve svůj první školní den na adaptační kurz do Českých Petrovic. Nadšení našich dětí skončilo již po odjezdu z Rosic, kdy valná většina zvolila hru – Kdo dřív usne.Usmívající se

SBĚR ve školním roce 2021/2022

Milé děti!

Letošní školní rok se opět můžete zapojit do sběrových soutěží. Podrobnější informace viz. plakát v příloze níže.

První školní den našich prvňáčků

1. září

Náš první školní den začal před budovou školy, kde si nás vyzvedla paní učitelka. Ta se s námi přivítala a zavedla nás do naší nové třídy, kde čekal pan starosta s paní ředitelkou.

Po vřelém uvítání pana starosty a paní ředitelky se s námi ještě jednou přivítala paní učitelka, která na dnešní den připravila zábavný program společně s paní vychovatelkou.

Organizace zahájení školního roku 21/22

1.9.2021

Zahájíme povinným testováním žáků:

Zadní vchod do tělocvičny

Příchod na test

Boční vchod do nové budovy(u MŠ)

Příchod na test

1.třída

7:30

4.třída

7:30

2.třída

7:30

Strava.cz - postup pro přihlášení

Kroky pro správné zadání stravování

1. Zadat adresu aplikace Strava.cz - https://www.strava.cz/strava/

2. Zadat přihlašovací údaje

- Jídelna: 10786

- Už. jméno: příjmení.jméno (bez diakritických znamének)

- Heslo: den a měsíc narozenin Vašeho dítěte

3. Zadat trvalý příkaz na nový bankovní účet 299 221 974/0300 se správným variabilním symbolem ( variabilní symbol najdete v aplikaci strava.cz, když kliknete na menu – nahoře je odkaz informace a na to kliknete)

4. V aplikaci můžete přepínat z jednoho účtu dítěte na druhý účet

5. Platba nejde přímo do aplikace – výpis se bude zadávat 1x týdně

Informace školní družiny od 1.9. do 3.9. 2021


Provoz od 1.9.2021:

1.9. – ŠD není v provozu

2.9. – 3.9. – ranní družina od 6:15 do 7:20

                  - odpolední družina od ukončení vyučování do 16:00

od 6.9.2021 - běžný provoz školní družiny

 

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS