Režim návratu ze zahraničí - vztahuje se i na děti a žáky

MŠMT rozeslalo na školy pokyn k režimu návratu ze zahraniční dovolené. Pokud se někoho týká, prostudujte si, prosím, text v příloze.

1. schůzka ZZ dětí MŠ

Vážení rodiče, ZZ dětí MŠ Rosice.

Dne 30. 8. 2021 v 16:00 hodin se ve třídě Sluníčka koná 1. schůzka zákonných zástupců dětí docházejících do MŠ při ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim.

15. srpna 2020 bude na webových stránkách školy vyvěšen Školní řád MŠ pro školní rok 2021/2022. Prostudujte si ho a připravte si dotazy, které budeme moci na schůzce prodiskutovat.

Rodiče nově nastupujících dětí obdrží evidenční listy dětí, které je nutné vyplněné odevzdat na třídách první den nástupu dítěte do MŠ.

Nezapomeňte:

Pro osobu, kterou zmocníte odváděním Vašeho dítěte nad osoby zapsané v evidenčním listu potřebujete vyplněné pověření k odvádění (lze vyzvednout na schůzce).

Obědy od září nově- ČTĚTE VELMI POZORNĚ!

Aktualizováno 2.7.2021:

Hesla a přístupy by měly být nastaveny od srpna, v současné době probíhá dolaďování dodací firmou.

 

Od září 2021 dojde ke změně objednávání stravy. Zákonní zástupci budou dětem obědy platit přes zvláštní účet a přihlašovat a odhlašovat je budou on line přes aplikaci strava.cz.

Postup:

  1. Na nový účet č.299221974/0300 zaplatíte do 20.8.první platbu  a poslední do 20.5. (školka do 20.6.). Variabilní symbol vám zůstává stejný. Jedno dítě = jedna platba, nelze sloučit do jedné platby 2 nebo více dětí.

Nezapomeňte zrušit trvalé příkazy ze starého účtu.

 

 MŠ

Ranní svačina                 198,- Kč

Výsledky přijímacího řízení do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do školní družiny pro školní rok 2021/2022. 

 

S pozdravem 

R. Cimburková

Divadelní předplatné 2021-2022

V tuto chvíli se již připravuje divadelní předplatné pro školní rok 2021-2022. Na začátku září 2021 budu dětem rozdávat lístečky, zda mají zájem o předplatné v následující sezóně. Výběr bude z následujících titulů: Mikve, Tři veteráni, Noc na Karlštejně, Jako břitva.

Cena za žáky je 540 Kč a za dospělé 780 Kč. 

Exotika na ranči a Kočičí hrádek - výletování dětí z MŠ

Blíží se konec školního roku a k němu bez pochyby patří výlety. Ve škole je pro děti výlet forma odměny za celoroční práci a učení se. V mateřské škole je to podobné, a proto jsme si zasloužili vydat se na celodenní výlet. Nejprve jsme s dětmi navštívili nedalekou „minizoo“, kde nás nejvíce zaujala opička SISI, která si s námi popovídala Usmívající se.

ŠKOLSKÁ RADA

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhly volby do školské rady on line a zároveň se funkční období nově zvolených zástupců posunulo. První schůzka školské rady bude svolána na konci srpna. Výsledky voleb:

 

Eccles Lenka              15  

Hesová Iva                 11  

Paulusová Kateřina        8    

Theuerová Hana           0    

Zemanová Petra           8          

 

pedagogové

Brožková Petra         2    

Cimburková Radka     0    

Černíková Romana     0    

Farkašová Monika      5    

Hájková Sabina         0    

Chmelařová Monika    0            

Kabrielová Leona       0    

Jak to bylo v Častolovicích - výlet 4., 5. a 6. třídy - ještě PŘIDANÉ OBRÁZKY

Šesťáci vyjádřili svůj názor na výlet do Častolovic svou básní:

 

ŽIVOTABÁSEŇ – ČASTOLOVICE

Název Častolovice vznikl z příslovce často a slovesa lovit.

V interiéru zámku mě zaujala krásná výzdoba a bohaté vybavení.

Život na zámku je někdy složitý, ale určitě zajímavý.

Být bohatá, tak bych byla se vším spokojená a užívala si život.

Zámecký park dokáže zlepšit náladu – je tam spoustu barev.

Koláž z fotografií - práce žákyně 5. třídy
Koláž z fotografií - práce žákyně 5. třídy

Užili jsme si HURÁ, PRÁZDNINY!

Díky všem, kteří se zúčastnili naší sobotní akce HURÁ, PRÁZDNINY! Do cíle pohádkové stezky statečně dorazilo 139 dětí a za vyplněné herní karty dostaly odměnu. Dalších 20 vylosovaných šťastlivců dostalo věcné ceny od našich sponzorů. Přálo nám počasí na dokonalé vyžití na připravených atrakcích a aktivitách. Děkujeme našim spolupořadatelům a SDH Rosice za doprovodný program na tréninkovém hřišti.

Krkonoše z ptačí perspektivy

Z ptačí perspektivy…                       

V úterý 8. 6. 2021 žáci 7., 8. a 9. třídy navštívili Stezku korunami stromů v Krkonoších. Poznali jsme zdejší krásné lesy doslova od kořenů, dozvěděli jsme se vše o životě pod povrchem, vlastnostech půdy a kořenovém systému krkonošského lesa až po koruny stromů.

Výhled ze 45 metrů vysoké věže všechny uchvátil.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS