Vesmírné putování ve školní družině

V měsíci říjnu jsme se s dětmi vydali na neobvyklou a zajímavou cestu do našeho vesmíru. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací o planetách sluneční soustavy, ale i to za jak dlouho se jednotlivá planeta otočí kolem své osy.

Nejvíce nás překvapilo, že Jupiteru trvá pouze 10 hodin než se otočí kolem své osy. Teplota na Uranu je dosti nízká a to -220 ⁰C, není to teplota, která nás nejvíce zaujala. Bezesporu všechny ohromila informace, že Neptunova oběžná doba kolem Slunce je 164 let.

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE A NABÍDKA PRO NAŠI ŠKOLU

Vážení rodiče, všichni jste byli informováni o tom, že na naší škole máme některé děti v karanténě. Zároveň jste určitě zaregistrovali zhoršující se epidemiologickou situaci. Dnes nám do školy v souvislosti s výše uvedeným přišly níže uvedené nabídky.Abychom mohli co nejrychleji reagovat, prosím o vyjádření prostřednictvím dotazníku:

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__tftmjFUOUhRNVdQTEsxT08yVE9SNkRFM1ZaQzJVSS4u

 Informace z Pardubického kraje ohledně očkování a možnosti testování zdravotnickým zařízením najdete v přílohách.

Informace ke karanténě z KHS

viz příloha

Obědy pro žáky v karanténě

Pokud je vaše dítě v karanténě, má nárok na oběd ze školní jídelny, ale musí ho vyzvednout jiná osoba (boční vchod do ŠJ -zazvonit). Pokud obědy odebírat nebudete, odhlaste je přes aplikaci strava.cz a nezapomeňte je po skončení karantény znovu přihlásit.

Oblečení s logem školy

V letáku najdte informace o možnosti nákupu produktů s logem naší školy, tato možnost je časově omezená a neopakuje se. Produkty jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a dobře zpracovány. Jejich nošením pomáháte propagovat rosickou školu.

Drakiáda

Dne 13.10.2021 se po dvouleté odmlce opět uskutečnila na místním fotbalovém hřišti drakiáda. Ve spolupráci se základní školou jsme prožili, troufám si říct, velmi vydařené odpoledne. I díky příznivému počasí dorazilo na naši drakiádu téměř devadesát malých účastníků za doprovodu jejich rodičů.  Drakiádu si užívali plnými doušky, bylo připraveno mnoho stanovišť s různými úkoly. Děti si vyzkoušely skákaní v pytli, házení šiškami na cíl, poznávaly hmatem předměty v košíku, namotávaly draka na provázek apod. Za splněné úkoly si vysloužily sladkou odměnu a lehké občerstvení. Jako překvapení bylo pro děti připraveno malování na obličej, které se potkalo s velkým úspěchem. Samozřejmě naším hlavním úkolem bylo vypustit draky na oblohu.

Komorní filharmonie Pardubice v naší škole

Již podruhé jsme přivítali v naší škole hudebníky Komorní filharmonie Pardubice, tentokrát s programem Svět muzikálů. Myslím, že každý uslyšel nejméně jeden úryvek melodie nebo píseň, kterou poznal nebo mu byla povědomá. Protože se jednalo o program vzdělávací - hudební, doprovázený mluveným slovem, projekcí fotografií či filmových ukázek a samozřejmě melodiemi z muzikálů, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z dějin tohoto hudebního žánru a zaposlouchali se do melodií z muzikálů Zpívání v dešti, Hello Dolly, Hair, Noc na Karlštejně...

Svět práce ve 2.třídě a 3.třídě - podzimní tvoření z přírodnin

Tak trochu jsme si pohráli s přírodninami a myslím,že se děti vyřádily. Můžete se přesvědčit na fotografiích. A úplně skvěle jim šla spolupráce ve skupinkách. Tavná pistole byla pro někoho hračkou. A kdo se bál, zkusil vyrábět aranžování bez ní.

TECHNOhrátky v Chroustovicích

Ve středu 13. 10. 2021 se naše 8. třída vypravila do Chroustovic. Napjatě jsme čekali na autobus, ve kterém již byli připraveni žáci z Chrasti a Kameniček. Po příjezdu nás zaskočila hojná účast škol. V Zrcadlovém sále místního zámku se zúčastnilo akce 109 žáků z 9 základních škol. 

Drakiáda

Každoročně s říjnem se všichni těšíme na naši oblíbenou DRAKIÁDU, která se tento rok konala ve středu 13. 10. 2021 na fotbalovém hřišti Dynamo Rosice. Tuto akci pořádala základní škola ve spolupráci s mateřskou školou Rosice.

Počasí si s námi trošku hrálo, až do poslední chvíle nebylo jasné, zda trošku nezmokneme. Naštěstí vše dobře dopadlo a počasí se umoudřilo. Nespadla nám ani kapka a my jsme si mohli užít tento krásný den plný zajímavých stanovišť, dobré nálady a příznivého větru pro pouštění draka. 

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS