Návrat do školy 12.4.2021

Protože se spustila lavina nevole, dotazů, připomínek, uvádím níže informace k návratu do školy. Zároveň prosím, ani my nemáme konečné informace, situace se mění velmi rychle a to, co čtete, platí k 6.4.2021.

12.4.21 se vrací výuka prezenční rotační formou. Nastoupí PŘEDŠKOLÁCI MŠ, 1.+3.+5.ročník, ŠD bude v provozu dle vámi vyplněných údajů v dotazníku (FORMS). Jídelna vaří, obědy jste nahlásili v dotazníku.

Podmínkou nástupu je dle POKYNU MŠMT(A TO MY NEOVLIVNÍME) - TESTOVÁNÍ před nástupem v pondělí ráno + 1x testování v průběhu týdne - do naší školy by ve čt měly dorazit LEPU testy (video https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78), přítomnost dospělého u testu nebo žáci sami, vyhodnotí pracovník školy. Povinné je krytí úst a nosu u žáků ZŠ  a všech pracovníků školy prostředky kategorie FFP2 (rouška, maska, respirátor...). Podrobný rozpis postupu při testování zveřejníme o víkendu.

2.+4.třída se učí distančně, v dalším týdnu se rotace otočí.

Zákonný zástupce po zvážení nemusí své dítě do školy poslat, pak je na žáka pohlíženo jako v době nemoci (probírané učivo si doplňuje doma sám).

Obědy - budou vydávány i pro distanční výuku, podrobnosti zvěřejníme o víkendu (nutno splnit hygienické požadavky v době provozu školní jídelny). Nahlásíte si je nejpozději do 11.4.21 formou mailu nebo sms.

Prosím na tomto místě o trpělivost, i my ve škole máme zatím neúplné informace. Jakmile budeme vědět podrobnosti, obratem je zveřejníme.

Rubrika: