!! MŠ - nepřehlédněte!! - UZAVŘENÍ OD 5.11.2020

Každý nahlášený se musí registrovat sám přes internetové prostředí na jím zvoleném místě. KHS již všem vystavila elektronickou žádanku, kterou mají odběrná místa k dispozici (vy pouze zatrhnete, že vám byla vystavena).

 

Z důvodu pozitivního testu v MŠ je pravděpodobné, že od 5.11.2020 dojde k uzavření mateřské školy v Rosicích. V tuto chvíli čekáme na výsledek trasování, další informace během dnešního podvečera na této stránce.

D.Brdíčková

AKTUALIZACE 16:17/4.11.2020

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou

 

Váš syn/dcera  byl/a  ve styku s osobou covid pozitivní, proto  je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (2.11.2020) s pozitivně testovanou osobou, tj.

 

do 12.11.2020  včetně.

 

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (2.11.2020), nejpozději 10. den s pozitivně testovanou osobou RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 10ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky. V případě výskytu klinických příznaků je nutné kontaktovat praktického lékaře. 

 

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, Rozhodnutí o karanténě.

 

Elektronická žádanka na RT - PCR test bude vystavena pracovníky Krajské hygienické stanice. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi 5. až 7. den, nejpozději 10. den do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

 

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků - zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

 

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

 

 

Rubrika: