Matematika 8

DISTANČNÍ VÝUKA
Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.

Týden 10. - 14. 5. 2021
Ve čtvrtek 13. 5. 2021 si v rámci on-line hodiny napíšeme test na rovnice (i se zlomky). Připravte si papír a psací pomůcky.
Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 47/cv. 8 nebo https://www.skolasnadhledem.cz/game/5820

Rovnice v součinovém tvaru - procvičování
 • PS - celá str. 66 (zkoušku proveď jen u jedné rovnice) - hotové cvičení 4 vyfoť a odevzdej do zadání do 13. 5. 2021
Slovní úlohy na rovnice
 • učebnice - přečíst str. 26/cv. A
 • zhlédni videohttps://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
 • do školního sešitu si nadpis "Řešení slovních úloh pomocí rovnic" a opiš si rámeček ze str. 27 v učebnici 
 • učebnice - str. 29/cv. 1, 2

Týden 26. - 30. 4. 2021
Ve středu 28. 4. 2021 si v rámci on-line hodiny napíšeme test na rovnice. Připravte si papír a psací pomůcky.
Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 20/cv. 4 a 7 + zkoušky

Složitější rovnice
 • učebnice - přečíst str. 21/cv. E
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Postup řešení rovnic" a opiš si růžový rámeček ze str. 23 v učebnici
 • učebnice - str. 22/cv. 11 - do PS netištěného, proveď vždy i zkoušku
 • PS - str. 64/cv. 5; str. 65/cv. 6 a 7 - hotové cvičení 5 ze strany 64 vyfoť a odevzdej do zadání na Teams do 29. 4. 2021

Týden 19. - 23. 4. 2021
Ve čtvrtek 22. 4. 2021 bude on-line test na rovnice. 
Dobrovolná příprava na test: 

Ekvivalentní úpravy rovnic
 • učebnice - přečíst str. 11/cv. A, B, str. 12/cv. C, D
 • do školního sešitu si napiš menší nadpis "Ekvivalentní úpravy rovnic" a opiš si druhý rámeček ze str. 15 v učebnici, pod to si opiš následující pravidla a dej do rámečku:
  • K oběma stranám rovnice mohu přičíst nebo odečíst stejné číslo (nebo výraz) a výsledek (kořen rovnice) se nezmění.
  • Obě strany rovnice mohu vynásobit nebo vydělit stejným číslem různým od nuly a kořen rovnice se nezmění.
  • Obě strany rovnice mohu umocnit nebo odmocnit stejným číslem stejným číslem a kořen rovnice se nezmění. 
  • Mohu zaměnit levou a pravou stranu rovnice a kořeny rovnice zůstanou stejné.
 • učebnice - str. 14/cv. 4A, 5 - do PS netištěného, nezapomínej na zkoušky (pro připomenutí si můžeš pustit video z minulého týdne)
 • PS - str. 62/cv. 1; str. 63/cv. 3; str. 64/cv. 2 a 3 - hotové cvičení 3 ze str. 64 i se zkouškami vyfoť a vlož do zadání na Teams do 22. 4. 2021
 • on-line procvičování: https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-linearni-rovnice  - vyzkoušej si opět všechny tři způsoby (krok po kroku, pexeso, počítání)


Týden 12. - 16. 4. 2021
Ve čtvrtek 15. 4. 2021 bude on-line test na souhrnné opakování práce s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení, vytýkání, užití vzorců).

Rovnice (budeme potřebovat druhý díl učebnice s oranžovým pruhem)
 • učebnice - přečti si v str. 7/cv. A, podle tohoto cvičení si zkus do PS netištěného vyřešit cv. 1
 • učebnice - dále si přečti cv. B na str. 7-8
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Lineární rovnice" a opiš si oba rámečky ze str. 9 v učebnici, potom si postupně stopuj video  a opiš si do sešitu všechny příklady i s řešením a zkouškou (pozor "příklady na procvičení" už ne)
 • učebnice - str. 8/cv. 3 - do PS netištěného
 • PS - celá str. 61 kromě cv. 4

Týden 6. - 9. 4. 2021
Ve středu 7. 4. 2021 si v rámci on-line hodiny napíšeme test na užití algebraických vzorců, připrav si papír a pero.
Dobrovolná příprava na test:
Práce s mnohočleny - procvičování
 • učebnice - str. 69 - úlohy na závěr, sloupec A; str. 71/cv. 7, 8; str. 72/cv. 12A - do PS netištěného
 • PS - str. 48/cv. 3, 4, 5; celá str. 49
 • na další týden si připrav 2. díl učebnice (s oranžovým pruhem)


Týden 29. - 30. 3. 2021
Tento týden nebudeme psát test. Usmívající se

Rozklad mnohočlenu na součin - procvičování

Týden 22. - 26. 3. 2021
Ve středu 24. 3. 2021 si v rámci on-line hodiny napíšeme test na vytýkání, připrav si papír, pero, pastelky.
Dobrovolná příprava na test:
Algebraické vzorce
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Algebraické vzorce", stopni si video v čase 2:50 a opiš si celý snímek do sešitu, dále si video stopni v 8:37 a také opiš do sešitu
 • všechny tři vzorce ve žlutém rámečku se nauč nazpaměť!!!
 • učebnice- přečíst rámečky na str. 66, 67, 68
 • učebnice - str. 66/cv. 1, 3, str. 67/cv. 5,6, str. 68/cv. 10, 11 - do PS netištěného
 • PS - str. 45/cv. 1, str. 46/cv. 2, 3, 4, str. 47/cv. 7
 • splň úkol v zadání na Teams do čtvrtka 25. 3. 2021

Týden 15. - 19. 3. 2021
Místo klasického on-line testu budeme tento týden psát Matematického klokana (účastní se všichni každý rok), termín je v pátek 19. 3. 2021. Více info sdělím na on-line hodině.

Náročnější vytýkaní
 • bylo zahrnuto již v předchozím videu, pro připomenutí doporučuji znovu zhlédnout (od 5:41)
 • učebnice - přečíst str. 64/cv. B
 • učebnice - str. 65/cv. 7, 8, 9 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si opiš první rámeček ze str. 65 a zapamatuj
 • PS - str. 45/cv. 9, 10, 11 (ve cvičení 11 si pomoz roznásobením závorek v zeleném sloupci) - hotové cvičení 5 ze strany 44 (bylo zadáno již minulý týden) vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 18. 3. 2021

Týden 8. - 12. 3. 2021
Ve středu 10. 3. 2021 si v rámci on-line hodiny napíšeme test na násobení mnohočlenů.

Rozklad mnohočlenu na součin pomocí vytýkaní
 • učebnice - přečíst str. 63/cv. A + rámeček
 • učebnice - str. 63/cv. 1, 2 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Rozklad mnohočlenu na součin" a opiš si rámeček ze str. 63, 64
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ (příklady na procvičení si zkus sám/sama, potom si zkontroluj)
 • učebnice - str. 64/cv. 3, 4, 5 - do PS netištěného
 • PS - str. 43/cv. 1; str. 44/cv. 3, 4, 5, 8

Týden 1. - 5. 3. 2021
Ve čtvrtek 4. 3. 2021 bude on-line test na násobení mnohočlenu jednočlenem, odkaz bude zveřejněn na Teams.
Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 59/cv. 8; str. 69/cv. 4 a 5

Násobení mnohočlenu mnohočlenem
 • pusť si znovu video (tentokrát od 2:38 do konce): https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU&t=167s - příklady na konci videa si zkus nejprve sám/sama a pak si zkontroluj
 • učebnice - přečíst str. 60/cv. D
 • do školního sešitu si opiš rámeček ze str. 60 a poučku z obrázku na str. 61
 • učebnice - str. 61/cv. 15, 16; str. 63/cv. 21, 22 - do PS netištěného
 • PS - str. 42/cv. 5, 6, 7 - hotové cvičení 5 na straně 42 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 4. 3. 2021

Týden 22. - 26. 2. 2021
Ve čtvrtek 25. 2. 2021 bude on-line test na sčítání a odčítání mnohočlenů, odkaz bude na Teams.
Dobrovolná příprava na test: PS - str. 39/cv. 6

Násobení mnohočlenu jednočlenem

Týden 8. - 12. 2. 2021
Ve čtvrtek 11. 2. 2021 bude on-line test na mnohočleny (rozpoznávání mnohočlenů, zjednodušování jednočlenů), odkaz bude zveřejněn na Teams.
Dobrovolná příprava na test: PS - str. 49/cv. 6 nebo
Sčítání a odčítání mnohočlenůTýden 1. -5. 2. 2021
Ve čtvrtek 4. 2. 2021 bude on-line test na číselné výrazy a výrazy s proměnnými, odkaz bude zveřejněn na Teams.
Dobrovolná příprava na test:
Mnohočleny

Týden 25. - 28. 1. 2021
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude on-line test na počítání s mocninami a zápis čísel v desítkové soustavě, odkaz bude zveřejněn na Teams.
Dobrovolná příprava na test: PS - str. 59/cv. 9, 10, 11, 12

Výrazy
 • učebnice - str. 40/cv. A, 1; str. 41/cv. 6 a 8; str. 42/cv. B, 10, 11 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si opiš rámeček ze strany 40
 • PS - celá strana 32 (kromě cv. 1); str. 33/6 - hotové cvičení 6 na straně 33 vyfoť a pošli mi na Teams (!) nejpozději ve středu 27. 1. 2021
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=OmKyRZnnN9w
 • učebnice - přečíst - str. 45/cv. A
 • do školního sešitu napiš nadpis "Výrazy s proměnnými" a opiš si rámeček ze strany 45
 • PS - str. 34/cv. 2 a 4

Týden 18. - 22. 1. 2021
Ve čtvrtek 21. 1. 2021 bude on-line test na součin a podíl mocnin se stejným základem, odkaz bude zveřejněn na Teams.
Dobrovolná příprava na test: PS - str. 59/cv. 8

Mocnina součinu, podílu a mocniny
 • pusť si druhou část videa od 12:12: https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg
 • do školního sešitu si opiš rámečky ze str. 83, 84 a 85 v učebnici
 • učebnice - str. 84/cv. 1, 2, 4; str. 85/cv. 6 a 7 - do PS netištěného
 • PS - str. 54/cv. 1; str. 55/cv. 4, 5, 8
Zápis čísla v desítkové soustavě
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Zápis čísla v desítkové soustavě" a opiš si oba rámečky (i ten růžový) ze strany 87 v učebnici
 • učebnice - str. 81/cv. 1, 2 a 4 - do PS netištěného
 • PS - str. 56/cv. 1 a 2

Týden 11. - 15. 1. 2021
Ve čtvrtek 14. 1. 2021 bude on-line test na mocninu s přirozeným exponentem, odkaz bude zveřejněn na Teams.
Dobrovolná příprava na test: PS - str. 53/cv. 9 a 10

Součin a podíl mocnin se stejným základem
 • učebnice - přečíst str. 80/cv. A a B + rámeček a dále str. 82/cv. C + rámeček
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Součin a podíl mocnin se stejným základem" a opiš si oba rámečky ze str. 80 a 82; pravidla si zapamatuj
 • zhlédni video od 2:20 do 12:04: https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg - poučky v červených rámečcích si také opiš do školního sešitu
 • učebnice - str. 80/cv. 1, str. 81/cv. 2 a 3; str. 82/cv. 12, 13 a 15 - do PS netištěného
 • PS - str. 53/cv. 1; str. 54/cv. 2, 3, 4, 5 - hotové cvičení 1 na straně 53 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději do čtvrtka 14. 1. 2021

Týden 4. - 8. 1. 2021
Pondělní on-line hodina matematiky odpadá (z důvodu návštěvy lékaře). Uvidíme se ve středu na půlené on-line hodině, rozvrh naleznete v kalendáři na Teams.
Ve čtvrtek 7. 1. 2021 bude on-line test na počítání s druhou a třetí mocninou, odkaz bude zveřejněn na Teams.
Dobrovolná příprava na test: PS - str. 58/cv. 1, 4, 5

Mocnina s přirozeným exponentem
 • přečíst a do školního sešitu opsat rámeček ze strany 77 v učebnici (s nadpisem Mocnina s přirozeným mocnitelem)
 • zhlédni video pouze do 2:11: https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg
 • učebnice - str. 77/cv. 1; str. 78/cv. 2, 3, 4 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si opiš ještě růžový rámeček ze str. 78 a tabulku ze cvičení C ze strany 79
 • učebnice - str. 78/cv. 6 a 7; str. 79/cv. 8 - do PS netištěného
 • PS - celá strana 52

Týden 14. - 18. 12. 2020
On-line hodina matematiky bude tento týden pouze ve středu: 8:00 - 8:45 - 2. skupina, 9:40 - 10:25 - 1. skupina.

Procvičování Pythagorovy věty
 • PS - str. 28/cv. 3 (uvědom si, že zeleno-růžový trojúhelník má pravý úhel u spodního vrcholu vpředu); str. 31/cv. 7 (nejprve spočítej přeponu, pak vyděl rychlostí)
Třetí mocnina
 • učebnice - str. 73/cv. 1, 2, str. 74/cv. 3 - do PS netištěného + kontrola výsledků vzadu v učebnici
 • učebnice - přečíst str. 74/cv. C a D
 • učebnice - str. 75/cv. 6 a 7 - do PS netištěného + kontrola výsledků
 • PS - str. 50 a 51 (kromě cvičení 9 a 10)

10. - 11. 12. 2020
Procvičuj si:

Týden 30. 11. - 4. 12. 2020
Pozor, od 30. 11. se mění časy on-line hodin! Pondělní hodina zůstává nezměněná, ale ve středu 1. skupina začíná v 9:50, 2. skupina začíná v 10:40!!

Ve čtvrtek 3. 12. 2020 bude on-line test na Pythagorovu větu (tentokrát až od 10:40), odkaz bude zveřejněn na Teams, více info na on-line hodině.

Pythagorova věta v rovině - procvičování
 • učebnice - str. 31/cv. 2A, str. 32/cv. 6, 7A, 8A, 11 - vždy si načrtni obrázek a barevně si vyznač to, co znáš, pracuj do PS netištěného
Pythagorova věta v prostoru
 • učebnice - pozorně přečíst str. 33/cv. A
 • PS - str. 28/cv. 1
 • učebnice - str. 34/cv. 3 a), c), cv. 4 do PS netištěného

Týden 23. - 27. 11. 2020
Ve čtvrtek 26. 11. 2020 bude on-line test na počítání s mocninami a odmocninami, odkaz bude zveřejněn na Teams. Více info na on-line hodině.
Dobrovolná příprava na test - PS - str. 22/cv. 5; str. 23/cv. 10

Procvičování Pythagorovy věty
 • učebnice - str. 29/cv. 9B, str. 30/cv. 11, 12 do PS netištěného
 • PS - str. 24/cv. 2, 4 (v tomto cvičení nejprve dopočítáš velikost chybějící strany a pak spočítáš obvod); str. 25/cv. 6
Pythagorova věta v rovině
 • učebnice - přečíst str. 30/cv. A
 • učebnice - str. 31/cv. 1 do PS netištěného
 • PS - str. 26/cv. 1 (proveď si náčrt)

Týden 16. - 20. 11. 2020
Připomínám, že v pondělí není on-line hodina. Tento týden nebudeme psát test.

Počítání s mocninou a odmocninou
PS - str. 22/cv. 3 a 5; str. 23/cv. 6 - hotové cvičení 6 na straně 23 vyfoť a pošli mi buď na e-mail nebo do chatu na Teams do 18. 11. 2020

Pythagorova věta
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=pyM_RBWwsfg
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Pythagorova věta", potom si znovu pusť video a stopni ho v čase 1:18 a načrtni si pravoúhlý trojúhelník a opiš si názvy jeho částí, pod to si opiš rámečky ze strany 26 a 28 v učebnici, nakonec si opiš příklad z videa (video si tentokrát stopni v čase 5:30)
 • učebnice - přečti si cvičení E na straně 26 a také si ho opiš do školního sešitu
 • učebnice - str. 27/cv. 1A; str. 29/cv. 9A
 • PS - str. 24/cv. 1

Týden 9. - 13. 11. 2020
Ve čtvrtek 12. 11. 2020 bude on-line test na druhou odmocninu, odkaz bude zveřejněn na Teams, více info na on-line hodině.
Dobrovolná příprava na test:

Porovnávání mocnin a odmocnin

 • PS - str. 19/cv. 7, 8, 9 (nejprve umocňuji/odmocňuji, potom teprve porovnávám)
 • učebnice - str. 20/cv. 12 do PS netištěného
Odhadování druhé odmocniny
 • v učebnici přečíst cvičení A a B na straně 21
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Odhad druhé odmocniny" a opiš si rámeček ze str. 21 a postup ze cvičení B
 • učebnice - str. 21/cv. 1 a 4 - do PS netištěného
 • přečíst v učebnici cvičení C na straně 22
 • učebnice - str. 22/cv. 5 - do PS netištěného
 • PS - str. 20/cv. 1, 2, 3, 5; str. 21/cv. 7 (zde nejprve odmocnit/umocnit, potom teprve počítat) - vyřešené cvičení 1 ze strany 20 vyfoť nebo oskenuj a pošli mi do chatu na Teams do čtvrtka 12. 11. 2020
 

Týden 2. - 6. 11. 2020
Pozor! Od 4. 11. 2020 změna v rozvrhu: středeční on-line hodiny budou rozděleny do dvou skupin. Rozdělení skupin je stejné jako na Čj. Změny rozvrhu jsou uvedeny v informacích pro rodiče. 8:00 - 8:45 - 2. skupina, 11:20 - 12:05 - 1. skupina. Pondělní hodiny zůstávají nezměněné.

Ve čtvrtek 5. 11. 2020 bude on-line test na druhou mocninu čísel do 20 (+víceciferná a desetinná čísla), odkaz bude zveřejněn na Teams. Více informací si řekneme na on-line hodině.
Dobrovolná příprava na test - https://www.skolasnadhledem.cz/game/5795 + 2. mocnina čísel do 20 ve školním sešitě

Druhá odmocnina
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=mcnXB_qKjuc
 • učebnice - přečíst str. 14/cv. A + rámečky na straně 15 + str. 16/cv. D
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "DRUHÁ ODMOCNINA" a opiš si prostřední rámeček ze str. 15 a první rámeček ze str. 16
 • učebnice - str. 15/cv. 1; str. 16/ cv. 2; str. 17/cv. 7 do PS netištěného
 • PS - str. 17/cv. 1, 2, 3, 4
 • učebnice - přečíst str. 17/cv. A + celá strana 18
 • všechny rámečky ze str. 18 si přepiš do školního sešitu
 • učebnice - str. 19/cv. 3, 4, 5, 6A do PS netoštěného
 • PS - str. 18/ cv. 1, 2, 3

Týden 19. - 23. 10. 2020
Ve čtvrtek 22. 10. 2020 bude on-line test na druhou mocninu, odkaz bude zveřejněn na Teams. Více informací si řekneme na on-line hodině.
Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 9/cv. 3B a 4

Odhadování druhé mocniny


Týden 12. - 16. 10. 2020
- zapsat do ŠS druhé mocniny čísel do 20 a naučit (zadáno 13. 10. 2020)
PS - str. 12/cv. 2 (zapisuješ pouze pomocí mocnin, nepočítáš - např: 22 + 72 - 82); str. 12/cv. 6; str. 13/cv. 1, 2, 3; str. 14/cv. 5 a 6

___________________________________________________________________
DOMÁCÍ ÚKOLY
15. 9. 2020 - učebnice str. 43, cv.13
17. 9. 2020 - učebnice str. 44 cv. 14 + zopakovat vlastnosti rovnoběžníků
23. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (výšky rovnoběžníku + výpočet obvodu a obsahu)
8. 10. 2020 - zadání v domácím sešitu (obsah lichoběžníku)