Matematika 7

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.


Týden 10. - 14. 5. 2021

Ve středu 12. 5. 2021 bude on-line test na procenta (i výpočet základu a počtu procentu).

Dobrovolná příprava na test: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6094da637a3bd


Věta sss

 • učebnice - přečíst str. 12/cv. A + rámeček
 • zhlédni video (zatím pouze do 3:28): https://www.youtube.com/watch?v=oWs5A9GOQc8
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Shodnost trojúhelníků" a menší podnadpis "1) Věta sss", opiš si rámeček ze strany 12, stopni si video v čase 3:28 a opiš si vše, co vidíš (kromě žlutého rámečku a modrého nadpisu)
 • PS - str. 85/cv. 1, 2, 3 (u cvičení 1 bude potřeba si připomenout trojúhelníkovou nerovnost - první rámeček v učebnici na str. 14)
 • pusť si zbytek videa a vše si podle něj postupně zapisuj a rýsuj do školního sešitu
 • učebnice - str. 14/cv. 1 a) (pouze první řádek A i B) - úloha musí mít vždy náčrt, rozbor, konstrukci, diskuzi - do PS netištěného
 • PS - str. 86/cv. 6 - hotové vyfoť a odevzdej do zadání na Teams do 13. 5. 2021


Týden 26. - 30. 4. 2021

Ve středu 28. 4. 2021 bude on-line test na výpočet procentové části.

Dobrovolná příprava na test: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta&topic=02.+Procentov%C3%A1+%C4%8D%C3%A1st#selid nebo učebnice - str. 78/cv. 7 a 9


Výpočet procentové části, základu a počtu procent

 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Procenta", opiš si první rámeček ze str. 55 v učebnici, dále si buď vytiskni a nalep nebo přepiš zápis, který najdeš v souborech na Teams (Procenta - zápis), jednotlivé úlohy spolu ještě projdeme na on-line hodině
 • zhlédni následující videa, vždy po zadání slovní úlohy si zkus video stopnout a vypočítat úlohu sám/sama: 
 • učebnice - str. 62/cv. 8, 10; str. 64/cv. 15, 16 - do PS netištěného
 • PS - celá str. 70 kromě cvičení 4 (u cv. 1 nejprve obě strany vypočítat, pak až porovnat), str. 71/cv. 7 - hotové cvičení 7 na straně 71 vyfoť a vlož do zadání na Teams do 29. 4. 2021Týden 19. - 23. 4. 2021

V pondělí 19. 4. 2021 si v rámci on-line hodiny napíšeme test na pravoúhlou soustavu souřadnic + rýsování grafu přímé úměrnosti. Připravte si papír, rýsovací pomůcky, pastelky. Je potřeba mít po celou dobu funkční kameru.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 48/cv. 3; 49/cv. 4, 5, 7


Procenta

 • učebnice - přečíst str. 54
 • zhlédni následující videa
 • učebnice - str. str. 55/cv. 1, 2A - do PS netištěného (jelikož se jedná všude pouze o výpočet 1 %, stačí vždy základ vydělit číslem 100), výsledky si kontroluj s řešením vzadu v učebnici
 • učebnice - str. 56/cv. 4 - do PS netištěného
 • učebnice - přečíst str. 56/cv. C - vyber si postup, který ti nejvíce vyhovuje a pomocí něho vyřeš cv. 6 na str. 57 do PS netištěného (opět si výsledky zkontroluj)
 • PS - str. 68/ cv. 1 (zde opět stačí dělit 100, zlomky si nejprve převeď na desetinná čísla), cv. 2 a 4; str. 69/cv. 6, 8 - hotové cvičení 6 ze str. 69 vyfoť a vlož do zadání na Teams do 22. 4. 2021 Týden 12. - 16. 4. 2021

Ve středu 14. 4. 2021 si napíšeme on-line test na nepřímou úměrnost.

Dobrovolná příprava na test: https://skolaposkole.cz/matematika-zs/7-rocnik/prima-neprima-umernost (vybrat slovní úlohy týkající se NÚ)


Graf PÚ a NÚ


Týden 6. - 9. 4. 2021

Ve středu 7. 4. 2021 bude on-line test na přímou úměrnost.

Dobrovolná příprava na test: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/69-7-rocnik/2070-pomer/2075-umernost


Pravoúhlá soustava souřadnic

 • přečíst v učebnici str. 39/cv. A; do pracovního sešitu netištěného vypracovat z učebnice str. 39/cv. B a str. 40/cv. C
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=V2fdHNrptZI
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Pravoúhlá soustava souřadnic" a opiš si oba rámečky ze str. 40 v učebnici
 • přečti si ještě rámeček na str. 41, psát do sešitu ho nemusíš
 • učebnice - str. 41/cv. 1 a 2, str. 42/cv. 3A - do PS netištěného
 • PS - celá str. 64 (kromě cv. 3), str. 65/cv. 5 - hotové cvičení 5 vyfoť a vlož do zadání na Teams nejpozději do pátka 9. 4. 2021


Týden 29. - 31. 3. 2021

Tento týden nebudeme psát test. Usmívající se


Přímá a nepřímá úměrnost - procvičování


Týden 22. - 26. 3. 2021

Ve středu 24. 3. 2021 bude on-line test na měřítko mapy a plánu.

Dobrovolná příprava na test:

Nepřímá úměrnost

 • učebnice - přečíst str. 35/cv. A, str. 36/cv. B + rámeček - všimni si, v čem se liší od přímé úměrnosti
 • splň úkol na Teams - viz zadání v týmu M7, Z7 - do čtvrtka 25. 3. 2021
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Nepřímá úměrnost" a opiš si rámeček ze str. 36 v učebnici + opsat nebo vytisknout a nalepit zápis, který najdeš v souborech na Teams (Tým M7, Z7, kanál Matematika 7)
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
 • učebnice - str. 36/cv.1 (čísla ve sloupcích musí po vynásobení dát stejnou hodnotu); str. 36/cv. 2 - do PS netištěného
 • učebnice - přečíst str. 37/cv. C
 • učebnice - str. 38/cv. 5, 6, 7 - do PS netištěného
 • PS - celá str. 61 + vyber si jakékoliv dvě úlohy ze str. 62-63 a řeš trojčlenkou
 • dobrovolné on-line procvičování: https://www.umimematiku.cz/cviceni-prima-neprima-umera (pozor, je tam namíchaná přímá i nepřímá úměrnost)


Týden 15. - 19. 3. 2021

Místo klasického testu si tento týden napíšeme Matematického klokana (zapojujeme se všichni každý rok), termín je v pátek 19. 3. 2021, více info sdělím na on-line hodině.


Přímá úměrnost
 • učebnice - přečíst str. 29/cv. A, B + odpovědět na otázky do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Přímá úměrnost" a opiš si rámeček ze strany 30
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
 • video si pusť znovu, stopni ho v čase 5:25 a opiš si do školního sešitu poslední řádek na snímku (Rovnice přímé úměrnosti ...)
 • učebnice - str. 31/cv. 1, 2, 3 - do PS netištěného
 • učebnice - přečíst str. 32/D a 33/F
 • učebnice - str. 34/cv. 5 - do PS netištěného
 • PS - celá str. 58, str. 59/cv. 6, 9 - hotové cvičení 9 na straně 59 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 18. 3. 2021


Týden 8. - 12. 3. 2021

Ve středu 10. 3. 2021 bude on-line test na postupný poměr a úměru, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4315


Měřítko plánu a mapy

 • učebnice - přečíst str. 21-22/cv. A, B + rámečky
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Měřítko plánu a mapy" a opiš si oba rámečky ze stran 22 a 23 v učebnici
 • učebnice - str. 24/cv. 1, 2, 3, 5; str. 25/cv. 7, 9, 10; str. 26/cv. 11; str. 27/cv. 14
 • PS - str. 56/cv. 2, 3, 4, 5 - hotové cvičení 3 na straně 56 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 11. 3. 2021


Týden 1. - 5. 3. 2021

Ve středu 3. 3. 2021 bude on-line test na počítání s poměrem, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: PS - str. 76/cv. 2,5; uč. - str. 15/cv. 1


Postupný poměr

 • učebnice - přečíst str. 18-19/cv. A, B + rámečky
 • učebnice - str. 19/cv. 1, 2 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Postupný poměr" a opiš si rámeček ze str. 19 a 20 v učebnici (rozšiřování a krácení probíhá stejně jako klasického poměru, jen musíme rozšiřovat/krátit více členů)
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=GQnt3ZNTc80
 • učebnice - str. 20/cv. 3, 5, 7; str. 21/cv. 11 - do PS netištěného
 • PS - str. 54/cv. 1, 2, 3 (zde postupujeme stejně jako u dělení úsečky klasickým poměrem, ale musíme udělat dvě rovnobežky - úsečka bude rozdělená dvěma body na 3 části), 4 (zde si uvědom, čemu se rovná součet vnitřních úhlů trojúhelníku)
Úměra


Týden 22. - 26. 2. 2021

Ve středu 24. 2. 2021 bude on-line test na krácení a rozšiřování poměru, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 13/cv. 11, 14


Počítání s poměrem

 • učebnice - přečíst cvičení A na straně 14-15 + všechny tři rámečky na str. 15
 • pusť si video (začátek je dobrovolný, to již umíme, důležitá je část od 3:32 do 5:50, postupný poměr zatím nesleduj): https://www.youtube.com/watch?v=iinYjiqTzr4
 • učebnice - str. 14/cv. A - dopočítej zbylé ingredience, vyber si způsob, který se ti líbí nejvíc (Pepa, Čenda, Anička) - do PS netištěného
 • do školního sešitu si opiš všechny tři rámečky ze str. 15
 • učebnice - str. 15/cv. 1 (řeš stejně jako v cvičení A), 3, 4 - do PS netištěného
 • PS - celá strana 52 (kromě cv. 6), str. 53/cv. 7, 8, 9 - hotové cvičení 4 na straně 52 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 25. 2. 2021


Týden 8. - 12. 2. 2021

Ve středu 10. 2. 2021 bude on-line test na poměr, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 9/cv. 9, str. 10/cv. 13, str. 13/cv. 7, 8, 9


Krácení a rozšiřování poměru

 • učebnice - přečíst str. 10/cv. A + rámeček
 • učebnice - str. 11/cv. 1, B - do PS netištěného
 • přečti si rámeček na straně 11, potom si do školního sešitu napiš nadpis "Krácení a rozšiřování poměru" a opiš si rámečky ze strany 10, 11 a 12
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=zvUKLh-Q0TM
 • učebnice - str. 11/cv. 2, 3, str. 13/cv. 10 - do PS netištěného
 • PS - str. 51/cv. 1, 2, 3 - hotové cvičení 2 na straně 51 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 11. 2. 2021
 • on-line procvičování:


Týden 1. - 5. 2. 2021

Ve středu 3. 2. 2021 bude on-line test na operace s racionálními čísly, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: PS - str. 49/cv. 4 a 5


Poměr (budeme potřebovat druhý díl učebnice s oranžovým pruhem)


Týden 25. - 28. 1. 2021

Ve středu 27. 1. 2021 bude on-line test na operace s celými čísly, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: PS - str. 40/cv. 5


Operace s racionálními čísly

 • učebnice - přečíst str. 81/cv. A; str. 85/cv. A
 • zhlédni druhou část videa od 7:40 do koncehttps://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o
 • do školního sešitu si opiš rámeček ze strany 83
 • učebnice - str. 81/cv. 2, 5; str. 83/cv. 8; str. 85/cv. 1,2; str. 87/cv. 9 a 10 - do PS netištěného
 • PS - str. 45/cv. 3; str. 47/cv. 1, 2, 3; str. 48/cv. 6, 8

 

Týden 18. - 22. 1. 2021

Ve středu 20. 1. 2021 bude on-line test na násobení a dělení celých čísel, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: PS - str. 41/ cv. 9


Racionální čísla

 • učebnice - přečíst str. 74/cv. A + rámeček a str. 75/cv. B + rámeček a vyřešit úkoly u těchto cvičení
 • přirozená čísla jsme značili písmenem N, celá čísla čísla písmenem Z, najdi na internetu, jakým písmenkem značíme racionální čísla
 • učebnice - str. 74/cv. 1 a 2; str. 75/cv. 3 a 4 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Racionální čísla" + písmenko, které najdeš na internetu, pod to si opiš rámeček ze strany 76
 • učebnice - str. 76/cv. 6 do PS netištěného a přečíst cv. C
 • učebnice - str. 79/cv. 4, 5 do PS netištěného (porovnávání zlomků si můžeš připomenout ve školním sešitě, např. šipkové pravidlo, nezapomínej ale na znaménka)
 • PS - str. 42/cv. 1, 2, 3; celá str. 43; str. 44/cv. 4 - hotová cvičení 1 a 2 na straně 43 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 21. 1. 2021
 • on-line procvičování:

Týden 11. - 15. 1. 2021

Ve středu 13. 1. 2021 bude on-line test na sčítání a odčítání celých čísel, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test:

Násobení a dělení celých čísel


Týden 4. - 8. 1. 2021

Pondělní on-line hodina matematiky odpadá (z důvodu návštěvy lékaře). Uvidíme se ve středu na on-line hodině - rozvrh najdete na Teams v kalendáři.

Ve středu 6. 1. 2021 bude on-line test na absolutní hodnotu a porovnávání celých čísel, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 57 (kromě cvičení 6)


Sčítání a odčítání celých čísel

Látku jsme začali již ve škole, připomeň si ve školním sešitě, dále si projdi cvičení A na straně 58 a 62 v učebnici.


Týden 14. - 18. 12. 2020

On-line hodina matematiky bude tento týden pouze v úterý: 8:50 - 9:35 - 2. skupina; 9:40 - 10:25 - 1. skupina.


Absolutní hodnota celého čísla

 • učebnice - přečíst na str. 51 cvičení A + rámeček
 • rámeček ze strany 51 si zapiš do školního sešitu pod nadpis "Absolutní hodnota celého čísla"
 • učebnice - str. 52/cv. 1, 2, 4A - pracuj do PS netištěného a kontroluj si své výsledky vzadu v učebnici (u posledního cvičení nejprve odstraníme absolutní hodnotu, pak teprve počítáme)
 • PS - str. 30/cv. 2, 4, 5
Porovnávání celých čísel
 • učebnice - str. 54/cv. A, B
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Porovnávání celých čísel" a opiš si rámeček ze str. 54 a 55 (ten dolní)
 • učebnice - str. 54/cv. 1, str. 55/cv. 2 a 3 - do PS netištěného + kontrola výsledků
 • PS - str. 31/cv. 1 a 2
Dobrovolné on-line procvičování:
 


10. - 11. 12. 2020

Procvičuj si:


Týden 30. 11. - 4. 12. 2020

Pozor, od 30. 11. se mění časy on-line hodin! Pondělní hodiny se přesunuly na úterý a středeční hodina začíná už v 8:45!

Ve středu 2. 12. 2020 bude on-line test na násobení zlomků, odkaz bude zveřejněn na Teams. Více info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 38/cv. 9


Převrácený zlomek

 • učebnice - přečíst první rámeček na str. 41, potom si ho opiš do školního sešitu pod menší nadpis "Převrácený zlomek" + poslední růžový rámeček z této strany (ten si zvýrazni)
 • učebnice - str. 41/cv. 1 - do PS netištěného
 • PS - str. 24/cv. 1 (přirozená a desetinná čísla nejprve převeď na zlomek)

Dělení zlomků


Týden 23. - 27. 11. 2020

Ve středu 25. 11. 2020 bude on-line test na sčítání a odčítání zlomků (i s různými jmenovateli), odkaz bude zveřejněn na Teams. Více info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=01.+Zlomky&topic=14.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%2C+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+%E2%80%93+r%C5%AFzn%C3%BD+jmenovatel#selid


Násobení zlomků


Týden 16. - 20. 11. 2020

Připomínám, že v pondělí nebude on-line hodina. Tento týden také nebudeme psát test.


Sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli


Týden 9. - 13. 11. 2020

Ve středu 11. 11. 2020 bude on-line test na porovnávání zlomků, odkaz bude zveřejněn na Teams, více info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 22/cv. 9 libovolným způsobem


Zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem


Týden 2. - 6. 11. 2020

Pozor! Od 2. 11. 2020 změna v rozvrhu: pondělní on-line hodiny budou rozděleny do dvou skupin. Rozdělení skupin je stejné jako na Čj. Změny budou zvýrazněny v rozvrhu v informacích pro rodiče. 8:50 - 9:35 - 1. skupina, 11:20 - 12:05 - 2. skupina. Středeční hodiny zůstávají nezměněné.


Ve středu 4. 11. 2020 bude on-line test na rozšiřování a krácení zlomků, odkaz bude zveřejněn na Teams, více informací si řekneme na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 14/cv. 2B; str. 18/cv. 9


PS - str. 27/cv. 2

Porovnávání zlomků


Týden 16. - 23. 10. 2020

Ve středu 21. 10. 2020 bude on-line test na výpočet části a celku, odkaz bude zveřejněn na Teams, více informací si řekneme na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - učebnice -str. 11/cv. 4


Do školního sešitu opsat první rámeček ze str. 15 z učebnice.

PS - str. 11/cv. 5 a 7 (v pondělí na on-line hodině společně projdeme)

Dobrovolné on-line procvičování - rozšiřování zlomků (vyber si libovolná cvičení): https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=01.+Zlomky&topic=02.+Roz%C5%A1i%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD#selid


Krácení zlomků


Týden 12. - 16. 10. 2020

Doučování pro přihlášené tento týden nebude. V příštím týdnu proběhne doučování on-line formou - viz rozvrh v informacích pro rodiče.


Učebnice - str. 11/cv. 5, str. 12/cv. 6, 7, C a 8 - do PS netištěného

PS - str. 9/cv. 1, str. 10/cv. 4 a 5


Rozšiřování zlomků

_________________________________________________________________________________________

DOMÁCÍ ÚKOLY

10. 9. 2020 - PS str. 2, cv. 2 a 4

15. 9. 2020 - sestrojit libovolný rovinný útvar a zobrazit v osové souměrnosti (osu zvolit libovolně)

22. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (výšky trojúhelníku)

29. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (těžnice a střední příčky)

5. 10. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (povrch a objem krychle a kvádru)