Matematika 4

Týden 1.9. - 4.9.2020

 • Pomůcky na matematiku: sešit 424 - 1x, sešit 524 - 1x, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 ořezané tužky, stíratelnou tabulku + fixu na tabulku, barevné centropeny - 4 barvy, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden 7.9. - 11.9.2020

 • Kontrola všech sešitů a pomůcek, linkování okrajů v sešitech - okraj 1 cm (tužkou), pokud jsou okraje v sešitech již po zakoupení, ponechat tento okraj
 • Opakování učiva z předcházejících ročníků: číselná řada, doplňování čísel do číselné řady (100 - 200), zásady násobilky (opakované sčítání:  3 +3 + 3 + 3 = 4 .3 = 12), násobilka

14.9. - 24.9.2020

 • Násobky čísel 2,3,4 (opakování), záměna činitelů: 2 . 6 = 12; 6 . 2 = 12
 • Číselné řady 900 - 1000, doplňování čísel do číselných řad
 • Čísla před, za, hned před, hned za číslem
 • Porovnávání čísel do 1000
 • Matematické hádanky (myslím si číslo..., aj.)
 • Pracovní sešit strana 5, cičení 2, 4; strana 6, cvičení 6, 7, 8

6.10.  - 13.10.2020

 • Násobky čísel 5, 6, 7, záměna činitelů
 • Tabulka násobků, doplnění součinů
 • Pořadí výpočtů
 • Využití násobilky při násobení a dělení s nulou
 • Využití násobilky při výpočtech velké násobilky (příklady typu 12 . 6 =)

14.10.  - 16.10.2020 (distanční výuka)

 • Do školního sešitu doplnit násobky čísla 8 (obvyklým způsobem)
 • V pracovním sešitu vypracovat cvičení: strana 6, cvičení 5, 9
 • Pracovat na opakování násobilky - vybarvovací obrázek
 • Výuka online - Teams - ve čtvrtek 15.10., 9:50 - 10:30 hodin, zkontrolujeme práci v PS a ŠS

19.10.  - 23.10.2020 (distanční výuka)

 • Do školního sešitu doplnit násobky čísla 9, 10 (obvyklým způsobem), doplnit tabulku násobků v ŠS
 • V pracovním sešitu vypracovat cvičení: strana 7, cvičení 11, 13, 14; strana 8, cvičení 15, 16, 19; strana 9, cvičení 21; zadání bude blíže vysvětleno v úterý  
 • Pracovat na opakování násobilky - vybarvovací obrázky, doplnit tabulky - pracovní list
 • Výuka online - Teams - v úterý 20.10., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 22.10., 9:40 - 10:25 hodin, zkontrolujeme práci v PS a ŠS
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 22.10., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky, nerozumí zadání některého z úkolů apod.

 26.10.  - 30.10.2020

Podzimní prázdniny


2.11.  - 6.11.2020 (distanční výuka)

 • Opakování - pořadí výpočtů: v pracovním sešitu vypracovat cvičení: strana 10, cvičení 24, 29
 • Využití násobilky: PS strana 10, cvičení 25, 26, 27
 • Pamětné sčítání trojciferných čísel - učebnice strana  15, přečíst slovní úlohu nahoře a sledovat způsob výpočtu - postup, na základě tohoto postupu vypočítat zpaměti úkol 1 na straně 15 v učebnici (je možné si zapsat výsledky na folii nebo na papír - budeme kontrolovat ve čtvrtek na online hodině), dále procvičovat v PS: strana 12, cvičení 1, 3; zadání bude blíže vysvětleno v úterý 
 • Výuka online - Teams - v úterý 3.11., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 5.11., 9:40 - 10:25 hodin, zkontrolujeme práci v PS a ŠS
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 5.11., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky, nerozumí zadání některého z úkolů apod.
 • Procvičování učiva: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9

 

 9.11.  - 13.11.2020 (distanční výuka)

 • Pamětné sčítání trojciferných čísel, učebnice strana 16, projít vzorové příklady v barevných rámečcích, obdobně vypočítat příklady a zapsat do školního sešitu -  strana 16, cvičení 8 - 2 sloupečky (učebnice)
 • Pamětné odčítání trojciferných čísel - projít slovní úlohy a postup výpočtu ve slovních úlohách v učebnici na straně 18, 19 (barevné rámečky)
 • Procvičování učiva v pracovním sešitu: strana 12, cvičení 2; strana 13, cvičení 5, 6, 7; strana 14, cvičení 8, 10, 11
 • Výuka online - Teams - v úterý 10.11., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 12.11., 9:40 - 10:25 hodin (kontrola práce v PS a ŠS)
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 12.11., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky                         

 

16.11.  - 20.11.2020 (distanční výuka)

 • Pamětné odčítání trojciferných čísel - projít postup výpočtu v učebnici na straně 20 nahoře (barevný rámeček)
 • Procvičování učiva v pracovním sešitu: strana 15, cvičení 12, 13, 14, 15, 16 - vypracovat do čtvrtka 19.11.
 • Výuka online - Teams - ve čtvrtek 19.11., 9:40 - 10:25 hodin (kontrola práce v PS)
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 19.11., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky  
 • Opakuj si násobilku: https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-uroven/105
 • Opakuj si násobilku: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-2-uroven/385  

 

23.11.  - 27.11.2020 (distanční výuka)

 • Opakování a procvičování učiva v pracovním sešitu: strana 11, cvičení 30; strana 16, cvičení 17, 18, 19
 • Orientace v tabulce - bude vysvětleno na online hodině v úterý: pracovní sešit strana 17, cvičení 21, 22
 • Opakovat a procvičovat násobilku: https://www.umimematiku.cz/pocitani-mala-nasobilka-2-uroven/506
 • Opakování pořadí výpočtů: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-poradi-operaci-zavorky-2-uroven/5614
 • Výuka online - Teams - v úterý 24.11., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 26.11., 9:40 - 10:25 hodin (kontrola práce v PS a ŠS)
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 26.11., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky                         

 

30.11. - 4.12.2020

 • Práce s tabulkou, kontrola PS strana 17, procvičování v PS strana 20, cvičení 6, 7
 • Matematické operace, pojmy: sčítanec, sčítanec, součet; menšenec, menšitel, rozdíl; činitel, činitel, součin;, dělenec, dělitel, podíl - zápis do ŠS
 • Dělení se zbytkem - PS strana 19, cvičení 1
 • Test - ve čtvrtek 3.12. - pořadí výpočtů 

 

10.12. - 18.12.2020 (uzavření školy), samostatná práce pro žáky:

 

 4.1. - 8.1.2021 (distanční výuka)

 • Výuka online - Teams - v úterý 5.1., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 7.1., 9:40 - 10:25 hodin 
 • V tomto týdnu zkontrolujeme všechny úkoly, které byly zadány jako samostatná práce v době uzavření školy
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 7.1., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky    

 11.1. - 15.1.2021 (distanční výuka)

 • Řešení slovních úloh: PS strana 19, cvičení 4; strana 23, cvičení 3; tvoření vlastní slovní úlohy: strana 20, cvičení 5
 • Připomenout si dělení dvojciferných čísel jednociferným: učebnice strana 21 - rámečky uprostřed strany
 • Práce s tabulkou: PS strana 20, cvičení 8 (pojmy činitel, činitel, součin a dělenec, dělitel, podíl)
 • Zakreslování do čtvercové sítě - PS strana 20, cvičení 6, 7
 • Opakování a procvičovhání: PS strana 23, cvičení 1, 2
 • Výuka online - Teams - v úterý 12.1., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 14.1., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 14.1., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky    

18.1. - 22.1.2021 (distanční výuka)

 • Přirozená čísla v oboru do 1 000 000: učebnice strana 25 - 26, projít, finanční částky zakreslené na obrázcích zapsat na papír
 • Připravit 10 lístků na zápis čísel (na úterý 19.1.), vysvětleno 14.1.
 • Pracovní sešit strana 24, cvičení 1, 2; strana 25, cvičení 3, 4, 5, 6
 • Výuka online - Teams - v úterý 19.1., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 21.1., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 21.1., 10:30 - 11:15 hodin, individuální konzultace s žáky

 25.1. - 28.1.2021 (distanční výuka) 

1.2. - 5.2.2021 (distanční výuka) 

 • Zápis čísel do milionu podle diktátu, číselné řády (jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony)
 • Zápis víceciferného čísla - učebnice strana 28 - přečíst informace v rámečku uprostřed
 • Rozvinutý zápis víceciferného čísla - učebnice strana 29 - přečíst rámeček nahoře
 • Pracovní sešit strana 25 - bude zkontrolována (zadáno v předcházejícím týdnu)
 • Pracovní sešit strana 26, cvičení 7, 8, 9
 • Pokračovat v procvičování na webových stránkách - rozvinutý zápis čísel: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=26.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+000#selid
 • Výuka online - Teams - v úterý 2.2., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 4.2., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 4.2., 10:30 - 11:15 hodin, individuální konzultace s žáky

 

8.2. - 12.2.2021 (distanční výuka) 

 • Rozvinutý zápis čísel: učebnice strana 29, cvičení 18 - zapsat do školního sešitu
 • Porovnávání čísel: učebnice strana 29 - vysvětlení postupu při porovnávání v rámečku uprostřed strany
 • Procvičování porovnávání čísel: učebnice strana 30, cvičení 21 - 1. sloupeček - zapsat porovnávání do školního sešitu; pracovní sešit strana 27, cvičení 11
 • Cvičení zapsaná do školního sešitu ofotit a poslat ke kontrole do konce týdne - přes Teams nebo email: marcela.kohoutova@skola-rosice.net
 • V úterý 9.2. - test - diktát čísel (stejný postup jako v minulých hodinách - přes Teams)
 • Výuka online - Teams - v úterý 9.2., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce, test), ve čtvrtek 11.2., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 11.2., 10:30 - 11:15 hodin, individuální konzultace s žáky
 • Pokračovat v procvičování na webových stránkách - zápis čísel, rozvinutý zápis, porovnávání čísel čísel: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=26.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+000#selid

 

22.2. - 26.2.2021 (distanční výuka) 

 • Výuka online - Teams - v úterý 23.2., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení postupu zaokrouhlování víceciferných čísel), ve čtvrtek 25.2., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 25.2., 10:30 - 11:15 hodin, individuální konzultace s žáky
 • Zaokrouhlování víceciferných čísel - učebnice strana 31, tabulky nahoře
 • Pracovní sešit strana 27, cvičení 12, 13; strana 28, cvičení 14, 15, 16
 • Zaokrouhlování - video: https://www.youtube.com/watch?v=3g0BeuCMUtc

1.3. - 5.3.2021 (distanční výuka)

 • Opakování učiva - porovnávání čísel: učebnice strana 30, cvičení 21, druhý sloupeček, zapsat do školního sešitu (kdo má již hotovo, vymyslí si vždy dvě vlastní čísla, zapíše vedle sebe a porovná); číselná řada: učebnice strana 30, cvičení 23 - zapsat názvy planet do školního sešitu, mezi slovy psát čárku
 • Zaokrouhlování - procvičování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=12.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD#selid
 • Pracovní sešit strana 28, cvičení 17
 • Test - číselná řada (řazení čísel podle velikosti) - ve čtvrtek 4.3. (bude vysvětleno v úterý 2.3.)
 • Výuka online - Teams - v úterý 2.3., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 4.3., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 4.3., 10:30 - 11:15 hodin, individuální konzultace s žáky

8.3. - 12.3.2021 (distanční výuka)

 • Opakování učiva - rozvinutý zápis čísel, v úterý bude společně procvičeno, ve čtvrtek bude z tohoto učiva test
 • Pamětné sčítání víceciferných čísel - učebnice strana 32 - vysvětlení v rámečku uprostřed strany
 • Procvičování sčítání víceciferných čísel - pracovní sešit strana 29, cvičení 1, 2; strana 31, cvičení 8, 9
 • Geometrické tvary a jejich zakreslování do tabulky: pracovní sešit strana 31, cvičení 7
 • Výuka online - Teams - v úterý 9.3., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 11.3., 9:40 - 10:25 hodin (hodiny zůstávají ve stejném čase, změna není tento týden potřeba)
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 11.3., 10:30 - 11:15 hodin, individuální konzultace s žáky

 

15.3. - 19.3.2021 (distanční výuka)

22.3. - 26.3.2021 (distanční výuka)

 

29.3. - 31.3.2021 (distanční výuka)

 • Přihlas se na webové stránky www.zlatka.in (údaje byly zaslány na Teams - chat), pracuj na úlohách pro 1. stupeň - Zažij radost s financemi (vyber si alespoň 7 úloh)
 • Výuka online - Teams - v úterý 30.3., 8:50 - 9:35 hodin

 

6.4. - 9.4.2021 (distanční výuka)

 • Pokračuj na webových stránkách www.zlatka.in a dokonči úkoly, které ještě nemáš vypracované - Zažij radost s financemi
 • Písemné sčítání víceciferných čísel - učebnice strana 38, cvičení 1 - projít si postup výpočtu písemného sčítání (příklad 12 566 + 5 655)
 • Do školního sešitu zapsat příklady a výsledky: učebnice strana 38, cvičení 2, včetně zkoušky
 • Procvičovat písemné sčítání - PS strana 25, cvičení 1, možnost zkontrolovat výsledky pomocí kalkulačky
 • Výuka online - Teams - v úterý 6.4., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 8.4., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 8.4., 10:30 - 11:00 hodin, individuální konzultace s žáky 

 

12.4. - 16.4.2021 (distanční výuka)

 • Písemné odčítání víceciferných čísel - učebnice strana 39 - slovní úloha nahoře, vysvětlení výpočtu písemného odčítání a zkoušky
 • Písemné sčítání a odčítání víceciferných čísel: www.matika.in - 4. ročník: písemné sčítání, písemné odčítání, pyramidy, trojúhelníky (přihlášení je stejné jako na www.zlatka.in)
 • Učebnice strana 39, cvičení 3 - vypracuj do školního sešitu
 • Pracovní sešit strana 35, cvičení 2, 3
 • Výuka online - Teams - v úterý 13.4., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 15.4., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 15.4., 10:30 - 11:00 hodin, individuální konzultace s žáky  

26.4. - 30.4.2021 (distanční výuka)

 • Souřadnice bodů - pracovní sešit strana 37, cvičení 1, strana38, cvičení 3, 4
 • Opakování učiva geometrie - pracovní sešit strana 42, cvičení 2 a, b, c, strana 43, cvičení 5
 • Výuka online - Teams - v úterý 27.4., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 29.4., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 29.4., 10:30 - 11:00 hodin, individuální konzultace s žáky  


10.5. - 14.5.2021 (distanční výuka)

 • Písemné násobení jednociferným činitelem - vypracovat pracovní list s obrázkem (dokončení z hodiny matematiky)
 • Pracovní sešit 2 strana 10, cvičení 1, 2, 3, 4
 • Procvičovat rýsování kolmic, rovnoběžek a kružnic na volný list papíru - přinést na hodinu matematiky v úterý 18.5. (bude více vysvětleno v úterý 11.5. při distanční výuce)
 • Výuka online - Teams - v úterý 11.5., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 13.5., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 13.5., 10:30 - 11:00 hodin, individuální konzultace s žáky  

 

Další procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=10.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+0-10#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=14528&action=show#selid