Konzultační hodiny 11.4.2022 - J. Venzarová

Na níže uvedeném odkazu je možné se zapsat na konzultaci (učitel - rodič - žák). Konzultace budou probíhat v počítačové učebně vedle ředitelny.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VPaMfplfkKb_m22mPvNKjC70EC8vPxfSkCTDAJWjY8/edit?usp=sharing

Rubrika: