K+M+B 2022

Koledníci, tři králové, mudrcové z východu, kteří k vám dnes přišli dostali nejprve sami požehnání v rosickém kostele sv. Václava od pana děkana Adama Depy. Poté si děti pochodili asi 3 hodiny po Rosicích a místních částech. Sladká a gulášová odměna pro ně byla připravena v komunitním centru. Poděkování patří doprovodům, rodičům, co napekli, paní Čápové a panu&paní starostových. Za rok zase na viděnou!
 
Většina vykoledovaných peněz pomůže přímo v našem regionu, zbylé využije Charita na své záměry na diecézní a celostátní úrovni. Pokud k vám králové nedorazili nebo nemůžete otevřít (karanténa atd.), můžete si tříkrálovou atmosféru užít i virtuálně. Přispět lze i online na sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955008, který je určen přímo pro Oblastní charitu Chrudim (možností je zaslat platbu přes QR kód). Přispět Třem králům lze také do ONLINE pokladničky na webu www.trikralovasbirka.cz, kde zadáte PSČ vašeho města nebo obce.