Jak může vypadat hodina dějepisu

Na hodinu dějepisu k nám přišla paní Lada Aldini, která se do Čech přistěhovala z Itálie. Vyprávěla nám o tom, jak vznikaly a vyvíjely se jednotlivé jazyky. Jaký vliv na vývoj jazyků měla řečtina a latina.  Jak jazyky dělíme, např. na slovanské, germánské…., a jak se odvozují různá slova.

Dozvěděli jsme se o důležitosti mateřského jazyka a rozdíl mezi jazykem mateřským a naučeným. Ukázala nám také, jak se písmo postupně zjednodušovalo od obrázků přes znaky k jednotlivým písmenům.

Podle nás nám přednáška hodně dala a moc se líbila.

Děkujeme. Žáci 6.třídy Karolína Jiroutová a Hana Samková.

Výukový materiál: Jak vznikaly a vyvíjely se jednotlivé jazyky

Rubrika: